Mapa serwisu | Jasionówka

Wieś Jasionówka (Dąbrowa Białostocka) dziś

Monika Kresa
 
Nazwa miasta oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Dąbrowa, D. Dąbrowy, Msc. Dąbrowie.
 
Przymiotnik od nazwy miasta: dąbrowiecki.
 
Nazwa mieszkańców: dąbrowianin.
 
Gmina: Dąbrowa.
 
Powiat: Sokółka.
 
Województwo: podlaskie.
 
Położenie: Jasionówka jest obecnie ulicą Dąbrowy Białostockiej.
 
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa: białostockiego.
 
Parafia: pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dąbrowie Białostockiej (rzymskokatolicka).
 
Ludność: 6663 mieszkańców.
 
Powierzchnia miasta: 26394 ha.

Wsie sąsiadujące: Różanystok, Brzozowo, Grodziszczany, Wesołowo, Krajewszczyna, Miedzianowo, Osmołowszczyzna, Grabowo, Harasimowicze, Stock.

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS