Mapa serwisu | Wieś dziś (Krzyszczewo)


Wieś dziś - Krzyszczewo

  Justyna Kobus

 
 • Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.:  Krzyszczewo, D. Krzyszczewa, Msc. Krzyszczewie
 • Przymiotnik od nazwy wsi: krzyszczewski
 • Nazwa mieszkańców: krzyszczewianie
 • Gmina: Gniezno
 • Powiat: gnieźnieński
 • Województwo: wielkopolskie
 • Położenie: 52°58' N 17°59' E
 • W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa poznańskiego.
 • Parafia: bł. Radzyma Gaudentego w Gnieźnie (rzymskokatolicka)
 • Ludność: pobyt stały – 92 osoby (2010 r.)
 • Liczba domów: 15 zamieszkałych (2010 r.)
 • Powierzchnia wsi: 147ha 94m2
 • Uwagi o wsi, o sytuacji socjolingwistycznej, położeniu na obszarze gwarowym itp.
Krzyszczewo to wieś sołecka, rolnicza, położona ok. 8 km na północ od Gniezna. Na terenie wsi nie ma lasów i jezior, ani typowych łąk i pastwisk (inne użytki zielone wg danych urzędowych zajmują ok. 15 ha). Najbliżej położony większy akwen to Jezioro Pyszczyńskie (ok. 1,5 km na południe od wsi), najbliższe lasy znajdują się w obrębie Leśnictwa Gołaźnia (ok. 8 km na północny wschód od Krzyszczewa).
Wieś jest zelektryfikowana, z dostępem do telefonii stacjonarnej i komórkowej. Infrastruktura drogowa – asfaltowa.
Większość mieszkańców prowadzi działalność rolniczą, pozostali szukają zatrudnienia w mieście lub prowadzą własną działalność gospodarczą.. Dzieci i młodzież dojeżdżają do szkół w Gnieźnie, choć niektórzy uczęszczają do szkół gminnych.
Interesujące wyniki przyniosła ankieta Urzędu Gminy w Gnieźnie na temat bezpieczeństwa i dostępu do kultury: „Najgorzej pod względem bezpieczeństwa oceniają Gminę osoby ankietowane w rejonie Pyszczyn – Pyszczynek – Krzyszczewo – Zdziechowa – Mączniki (43,9% ocen negatywnych przy 24,4% ocen pozytywnych) […].Najgorzej możliwość dojazdu do centrów gospodarczo-kulturalnych oceniają ankietowani mieszkańcy z rejonu Jankówko – Jankowo Dolne – Kalina - Lulkowo (35,8% ocen negatywnych), Pyszczyn – Pyszczynek – Krzyszczewo – Zdziechowa – Napoleonowo – Mączniki (30,0% ocen negatywnych) oraz rejonu Skiereszewo-Braciszewo (24,9% ocen negatywnych). Ankietowani najczęściej wnioskowali o zwiększenie liczby kursów i połączeń bezpośrednich z centrami gospodarczo – kulturalnymi. […]”[1].
Krzyszczewo leży na obszarze dialektu wielkopolskiego – na pograniczu zespołu gwar środkowej i północnej Wielkopolski.
 

 
Ø Wsie sąsiadujące: Pyszczyn, Pyszczynek, Obórka, Zdziechowa, Mączniki, Napoleonowi, Łabiszynek, Modliszewo, Goślinowo.
Ø Dane statystyczne za:
 
Źródła:
Urząd Gminy w Gnieźnie,
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_Gniezno
 
 


[1] http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/gospodarka/strategia-rozwoju1/rozpoznanie-potrzeb-i-oczekiwan.html

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS