Mapa serwisu | Książ Wielki

Książ Wielki Wieś dziś

Monika Kresa

Instytut Języka Polskiego UW

 
Nazwa miejscowości oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Książ Wielki, D. Książa Wielkiego, Ms. w Książu Wielkim.
Przymiotnik od nazwy wsi: książecki.
Nazwa mieszkańca: mieszkaniec Książa.
Gmina: Książ Wielki.
Powiat: miechowski.
Województwo: małopolskie.
Parafia: św. Wojciecha w Książu Wielkim (rzymskokatolicka).
Położenie: Książ Wielki położony jest nad rzeką Nidzicą.
Liczba mieszkańców: 820 osób.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa kieleckiego.
Wsie sąsiadujące: Konaszówka, Wielka Wieś, Książ Mały, Częstowice, Cisia Wola, Mianocice.
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS