Mapa serwisu | Wieś dziś - Łużna


Wieś dziś - Łużna

Halina Karaś
 
• Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać dopełniacza i miejscownika: Łużna, D. Łużnej (gwar. Łuzny), Msc. (w) Łużnej (gwar. w Łuzny).
• Przymiotnik od nazwy wsi: łużański.
• Nazwa mieszkańców: gwar. łuzniok, łuznionka.
• Gmina: Łużna.
• Powiat: gorlicki.
• Położenie: 12 km na północ od Gorlic.
• Województwo: małopolskie.
• W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego.
• Parafia: Łużna (Parafia św. Marcina – rzymskokatolicka).
• Ludność:  3 239 (stan na dzień 31.12.2010 r.), obecnie (dostęp: 11.04.2011 - 3183 osoby).
• Liczba stałych mieszkańców gminy wynosi 8 495 osób (stan na 31. 12. 2010), co daje jej pod względem liczby ludności piąte miejsce w powiecie. Gęstość zaludnienia gminy kształtuje się na poziomie 151 osób na km2 (wg danych z 2010 r. gminę zamieszkiwało 8 495, w tym 4190 kobiet i 4305  mężczyzn).  
• Powierzchnia wsi: brak danych, cała gmina Łużna ma obszar 56,24 km².
• Położenie: Łużna leży w dolinie potoku Łużnianka na terenie Obniżenia Gorlickiego na Pogórzu Karpackim przy drodze krajowej Tarnów – Gorlice, skąd rozchodzą się trakty do: Moszczenicy, Zagórzan, Bystrej, Stróż, Bobowej i Ciężkowic. Podzielona jest na 22 przysiółki, takie jak: Blich, Bołdówki, Centrum, Dół, Górki, Granice, Lisiaki, Łąki, Podbrzezie, Poddaństwo, Pogwizdów, Podlesie, Pola od Szalowej, Pola od Woli, Potoki, Pustki, Strzylawki, Warszawa, Wesołów, Wyszanka, Zaborówka, Zadziele. Najwyższe wzniesienie Łużnej to wzgórze  Pustki /446 m n.p.m./
• Łużna nie jest typową wsią rolniczą, mieszkańcy łączą pracę na roli w małych gospodarstwach z pracą poza rolnictwem. Częsta jest też sezonowa emigracja zarobkowa, głównie do Włoch, Hiszpanii, Austrii, Niemiec.
• W Łużnej funkcjonuja dwie szkoły tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Anny Leśkiewicz z Gimnazjum, Szkoła Podstawowa Nr 2 oraz dwa Przedszkola Samorządowe, Gminny Ośrodek Kultury. 
• Wsie sąsiadujące: Biesna, Szalowa, Wola Łużańska, Moszczenica, Staszkówka (zob. mapa gminy Łużna).
 
Źródła:
Dane statystyczne za http://www.luzna.iap.pl/?id=2005&location=f&msg=1(dostęp: 12.04.2011)
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS