Mapa serwisu | Wieś dziś (Pomiany)
 

Pomiany - Wieś dziś

Monika Kresa
 
 
Nazwa miejscowości oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Pomiany, Pomian, w Pomianach .
Przymiotnik od nazwy wsi: pomieński.
Nazwa mieszkańca: pomieniak.
Gmina: Bargłów Kościelny.
Powiat: augustowski.
Województwo: podlaskie.
Parafia: Bargłów (rzymskokatolicka).
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa suwalskiego.
Ludność: 280 osób.
Wsie sąsiadujące: Żrobki, Popowo, Łabętnik, Stara Kamionka, Bargłów Kościelny.
 
Dane za:
Informacje zebrane przez Magdalenę Mojską i Julię Kłoczko
http://www.barglow.dt.pl/2/
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS