Mapa serwisu | Suloszowa

Wieś Sułoszowa dziś

Agata Liberek

 
Nazwa wsi oraz jej postać dopełniacza i miejscownika: Sułoszowa, Sułoszowej, (w) Sułoszowej.
Przymiotnik od nazwy wsi: sułoszowski.
Nazwa mieszkańców: sułoszowianin, sułoszowianka.
Gmina: Sułoszowa.
Powiat: krakowski.
Województwo: małopolskie.
Okoliczne miejscowości: Skała (2,4 km), Przeginia (2,4 km), Gotkowice (3,9 km), Jerzmanowice (5,3 km), Jangrot (5,4 km) Zadroże (4,6 km), Wola Kalinowska (5,8 km). Gmina Sułoszowa położona jest w północno-zachodniej części województwa małopolskiego w odległości 37 km od Krakowa i 12 km od Olkusza.

Do roku 1975 wieś położona była na terenie powiatu olkuskiego. W latach 1975-1998 Sułoszowa administracyjnie należała do województwa krakowskiego. Po reformie administracyjnej w 1999 roku miejscowość znajduje się na terenie powiatu krakowskiego.
Parafia (rzymskokatolicka): Sułoszowa.
Ludność: 3675 mieszkańców, a w szczególności: Sułoszowa dział I – 1352 osoby, Sułoszowa (Słuszowa) dział II – 1253 osoby, Sułoszowa dział III – 1070 osób (dane z 2006 roku).
Powierzchnia wsi: nie udało się odnaleźć aktualnych danych o powierzchni wsi Sułoszowa.  Gmina zajmuje 53,38 km2 (4,34% powierzchni powiatu), w tym 89% stanowią użytki rolne, 7% – użytki leśne.
 

Wieś Sułoszowa położona jest w województwie małopolskim, na Wyżynie Olkuskiej,  
w pobliżu Doliny Ojcowskiej (część Ojcowskiego Parku Narodowego) i źródeł rzeki Prądnik.
 
 Sułoszowa jest jednym z sołectw nieprzemysłowej gminy rolniczej. Administracyjnie składa się ona z trzech części: Sułoszowa dział I (siedziba gminy), Sułoszowa dział II (Słuszowa), Sułoszowa dział III, będących odrębnymi sołectwami. Miejscowość ta należy do najdłuższych ulicówek w Polsce – liczy około 9 km i rozciąga się wzdłuż drogi 773 Sieniczno – Wesoła  
k. Słomnik. Jej układ przestrzenny zakwalifikowano do II grupy zabytków architektury. Dzięki położeniu w jednym z najpiękniejszych regionów Polski, Sułoszowa jest atrakcyjnym celem wycieczek turystycznych. Wśród najciekawszych zabytków architektonicznych oraz najcenniejszych pomników przyrody tych terenów wymienić należy:
 - renesansowy zamek w Pieskowej Skale,
- Maczugę Herkulesa,
- kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej I.

 

Źródła:
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS