Mapa serwisu | Wieś dziś - Wipsowo

Wipsowo - wieś dziś

Justyna Garczyńska

  
  • Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Wipsowo, Wipsowa, w Wipsowie
  • Gmina: Barczewo
  • Powiat: Olsztyn
  • Województwo: warmińsko-mazurskie
  • Położenie: Niewielka wieś o charakterze typowo turystycznym, leżąca na pólnocny-wschód od Olsztyna. Na terenie wsi znajduje się Jezioro Wipsowskie, Jezioro Galk i Jezioro Korek oraz przepływa przez nią rzeka Wipsówka. Teren wokół wsi jest bardzo urozmaicony fizjograficznie. Wysokość nad poziom morza wynosi od 105 do 199 m. Klimat pojezierny wykazuje cechy przejściowe od klimatu kontynentalnego do klimatu morskiego. Duża powierzchnia jezior wpływa na złagodzenie klimatu przez podniesienie wilgotności powietrza i zmniejszenie amplitudy temperatur.
  • W skład sołectwa Wipsowo, oprócz Wipsowa i kolonii, wchodzi również osada Rycybałt.
  • W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego.
  • Ludność: 764 osoby (2007 r.).
  • Wipsowo znajduje się na obszarze gwarowym warmińskim.
  • Wsie sąsiadujące: Jeziorany, Biskupiec, Barczewo, Ramsowo.
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS