Mapa serwisu | Wieś dziś (Wola Skorzęcka)
 

Wieś dziś - Wola Skorzęcka

Justyna Kobus
 • Nazwa wsi oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Wola Skorzęcka (Wola), D. Woli Skorzęckiej, Msc. Woli Skorzęckiej
 • Przymiotnik od nazwy wsi: wolski
 • Nazwa mieszkańców: mieszkańcy Woli Skorzęckiej
 • Gmina: Gniezno
 • Powiat: gnieźnieński
 • Województwo: wielkopolskie
 • Położenie: 52°51' N 17°69' E
 • W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa poznańskiego.
 • Parafia: św. Andrzeja Apostoła w Kędzierzynie (gm. Niechanowo)
 • Ludność: pobyt stały – 301 osób (2010 r.)
 • Liczba domów: 42 zamieszkałe – w tym 2 bloki i 1 budynek wielorodzinny (2010 r.)
 • Powierzchnia wsi: 287ha 49m2
 • Uwagi o wsi, o sytuacji socjolingwistycznej, położeniu na obszarze gwarowym itp.
 
Wola Skorzęcka jest rolniczą wsią sołecką. Leży ok. 10 km na wschód od Gniezna. Powierzchnię wsi w zdecydowanej większości zajmują grunty orne (blisko 257 ha), pozostała część to sady (1 ha) oraz inne użytki zielone (nieco ponad 25 ha). Najbliżej położony większy akwen to Jezioro Wierzbiczańskie (ok. 2,5 km na północny wschód od wsi), najbliższe lasy znajdują się w obrębie Leśnictwa Krzyżówka (ok. 2 km w kierunku południowo wschodnim).
Wieś jest podzielona na dwie części – wieś właściwa i huby. To miejscowość zelektryfikowana, z infrastrukturą drogową asfaltową i dostępem do telekomunikacji.
Większa część mieszkańców Woli Skórzeckiej prowadzi gospodarstwa rolne. jest tu tez coraz więcej nowych przybyszów. Bliskość miast (Gniezno, Poznań) sprawia, że część osób (zwłaszcza młodszych) wiąże swoją przyszłość zawodową właśnie z miejskim rynkiem pracy. Podobnie zresztą wygląda kwestia edukacji. Po ukończeniu podstawowej szkoły gminnej (Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych), młodzież kontynuuje naukę w Gnieźnie, ewentualnie w Poznaniu.
W ankiecie przeprowadzonej przez Urząd Gminy w Gnieźnie mieszkańcy Woli Skorzeckiej ocenili gminę jako bezpieczną: „Najwyżej pod względem bezpieczeństwa oceniają Gminę osoby ankietowane w rejonie Skiereszewo – Braciszewo (81,8%), Osiniec – Szczytniki Duchowne – Wola Skorzęcka – Wierzbiczany – Lubochnia (56,6%) oraz Dalki – Mnichowo (56,6%)” (http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/gospodarka/strategia-rozwoju1/rozpoznanie-potrzeb-i-oczekiwan.html); jeszcze wyższy odsetek ocen pozytywnych uzyskano pytając o łatwość dojazdu do centrów gospodarczo-kulturalnych (92,2%).
Wola Skorzęcka leży na obszarze dialektu wielkopolskiego – pas graniczny zespołu gwar środkowej i północnej Wielkopolski.
Wsie sąsiadujące: Szczytniki Duchowne, Wierzbiczany, Lubochnia, Nowa Wieś Niechanowska, Kędzierzyn, Osiniec.
 
Źródła:
Urząd Gminy w Gnieźnie,
http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/gospodarka/strategia-rozwoju1/rozpoznanie-potrzeb-i-oczekiwan.html
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS