Mapa serwisu | Zieleniec

Wieś dziś - Zieleniec

Wanda Decyk-Zięba
 
Nazwa miejscowości oraz jej gwarowa postać D. i Msc.: Zieleniec, Zieleńca, w Zieleńcu.
 
Przymiotnik od nazwy wsi: zieleński.
 
Nazwa mieszkańca: zieleńszczak.
 
Gmina: Sadowne.
 
Powiat: Węgrów.
 
Województwo: mazowieckie.
 
Parafia: Sadowne (rzymskokatolicka).
 
Położenie: Niewielka wieś położona około 70 km na północny wschód od Warszawy, w Dolinie Dolnego Bugu, na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Otoczona jest lasami, przez należące do niej łąki i pola przepływa rzeka Ugoszcz. W pobliżu wsi w polodowcowej niecce otoczonej zwydmieniami morenowymi znajduje się torfowisko Kules. Wokół niego biegnie ścieżka przyrodnicza. W ostatnich latach z krajobrazu wsi zniknęły w zasadzie pola uprawne, jedynie kilku rolników zajmuje się hodowlą bydła mlecznego. 
 Las (a kiedyś rzeka) oraz dogodne położenie (można dojechać samochodem, droga krajowa nr 50,  i pociągiem, stacja – Sadowne Węgrowskie) czynią wieś atrakcyjną pod względem turystycznym.
 
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa siedleckiego.
 
Ludność: 402 osoby (za http://mapa.szukacz.pl/).
 
Wsie sąsiadujące: Krupińskie; Mrozowa Wola – Działki, Księżyzna; Topór; Sadowne; Sokółka.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS