Mapa serwisu | Dzieje wsi - Drawsko

 
Drawsko – dzieje wsi

Monika Kresa
 
Warunki geograficzne nie były szczególnie sprzyjające osadnictwu na terenie dzisiejszej gminy Drawsko. Ziemie te porastała bowiem olbrzymia puszcza, która jeszcze w XIX wieku stanowiła znaczny odsetek powierzchni tych ziem. Mimo to pierwsze ślady osadnictwa na tych ziemiach pochodzą z wczesnego średniowiecza, a w X-XIII wieku na pewno istniała tu zwarta osada, o czym świadczą wykopaliska archeologiczne (ceramika oraz ślady bliżej niezidentyfikowanego muru).
W czasach formowania się państwa polskiego opisywane ziemie należały do kasztelani wieleńskiej. Jednym z pierwszych źródeł historycznych, potwierdzający istnienie wsi Drawsko, jest dokument z 1298 r., w którym Władysław Łokietek ziemie wieleńskie nadał kasztelanowi Wincentemu z Nałęczów w zamian za udzielone mu poparcie. Przez lata Drawsko przechodziło z rąk do rąk następujących rodów: Nałęczów, Górków, Czarnkowskich, Grudzińskich, Opalińskich i Sapiehów.
Do rozwoju wsi przyczynił się fakt, że Drawsko leżało na szlaku handlowym, a w XV wieku było najbardziej wysuniętym na zachód punktem Rzeczypospolitej na linii Noteci. Mimo wszystko Drawsko nie poddało się holenderskiej kolonizacji, w wyniku której powstały na przykład Kwiejce Nowe. W latach 1768- 1722 na obszar Puszczy Noteckiej w południowej części dóbr wieleńskich książę Piotr Sapieha sprowadził osadników z Mazowsza, zwanych Mazurami Wieleńskimi, którzy osiedli m.in. w Drawsku, Drawskim Młynie, Chełście, Kamienniku, Piłce, Pęckowie i Marylinie. Przybysze od początków ubiegłego stulecia zachowali wyraźną różnicę strojów, obrzędów i mowy (m.in. mazurzenie).
W 1772 roku Drawsko znalazło się w zaborze pruskim. Po I wojnie światowej, na mocy postanowień traktatu wersalskiego, w 1919 r. większość obecnej gminy Drawsko została przyłączona do Polski, jedynie zachodnia część z miejscowościami Pełcza i Kawczyn pozostała na terenie Niemiec. Miejscowa parafia została erygowana w roku 1925, a konsekracji kościoła dokonano w 1936 roku.
Dopiero w 1945 roku całość dzisiejszej gminy Drawsko znalazła się w granicach Polski.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS