Mapa serwisu | Słowniki gwarowe

Słowniki gwarowe

Halina Karaś

 
Słowniki gwary kurpiowskiej
 
Gwara kurpiowska nie doczekała się wielu opracowań leksykograficznych. W przygotowaniu pozostaje słownik o układzie tematycznym projektowany przez Barbarę Falińską. Jedyny opublikowany słownik współczesny to dziełko Stanisława Ceberka. W kartotece Słownika gwar polskich PAN znajdują się dwa słowniki rękopiśmienne dotyczące Kurpiów: ze wski Janki Młode ostrołęckie (14 000 kartek) i z Kadzidła ostrołęckiego (ponad 4 000 kartek) (za: Woźniak 2000: 33).
 
Stanisław Ceberek, Słownik gwary kurpiowskiej

Słownik gwary kurpiowskiej Stanisława Ceberka (wyd. II uzup., Ostrołęka 2003) to typowe dziełko amatorskie.
 Słowniczek zawiera ok. 900 wyrazów (zgodnie z deklaracją autora we wstępie). Część słownikowa znajduje się na s. 5-25, natomiast dalej zamieszczono różne gadki kurpiowskie opracowane przez autora, np. Jek Marysi zginon łołowek w śkole.
Struktura artykułu hasłowego jest najprostsza: wyraz i jego znaczenie, najczęściej w postaci definicji synonimicznej (odpowiednika ogólnopolskiego), por. np.
fatny – ostry
gitki – łaskotki
jeskroc – zezowaty
tuk – tłuszcz
wary – dreszcze.

Brak odpowiedniego przygotowania sprawia, że opis w słowniku (na tle innych tego typu słowniczków amatorskich) jest wyjątkowo niekonsekwentny i niepójny. Przykładowo – czasowniki w główce hasła występują w różnych możliwych formach, np.
1. os. lp. czasu teraźniejszego:
boca - pamiętam
3. os. lp. czasu teraźniejszego:
breweruje – rozwala, psoci
bąbluje – hula, bawi się
ciećwierzy sia – ociężale bierze się do roboty
ciupo – tętni
dudle – grzebie
dulczy – uważnie patrzy
3. os. l. p. czasu przeszłego:
cołbnon – trącił
dybziuł – pragnął, koniecznie chciał
ciepoł sia – brał się, poczynał, próbuje
cancnioł – wiądł, marniał
bezokolicznik (chyba najrzadziej):
ceckać – pieścić
chłambać – łapczywie pić
dekować – kłaść dach .
Często definicje nie odpowiadają pod względem gramatycznym wyrazowi hasłowemu lub niepotrzebnie „rozbija się” je na dwa hasła, np.
krozuje – układanie włosów w loki,
zuchelek – kęs, kawałek
zuchelek – mały kawałek chleba.

Mimo zasadniczo dyferencyjnego charakteru słownika znalazło się w nim sporo wyrazów tożsamych z ogólnopolskimi, a różniących się jedynie sytemowymi cechami fonetycznymi, np. asynchroniczną wymową spółgłosek wargowych miękkich czy ścieśnieniami samogłosek, np.
Zielijo – Wigilia
trzeziki – trzewiki, obuwie damskie
zioje – zipie, dycha (ziaje – HK)
zziojany – zmęczony (zziajany – HK)
Zwraca też uwagę niewłaściwy opis wyrazów z nagłosowym a-, gdzie autor widzi
 
 
labializację (nigdy jej tam nie było, nie ma jej też teraz) , stąd takie zapisy:
łajnioł – anioł
łakurot – prawidłowo
Łantek – Antek.
Mimo wielu niedociągnięć jest to jednak pierwszy obszerny zbiór słownictwa kurpiowskiego, warto byłoby więc w kolejnym wydaniu wyeliminować oczywiste błędy i poprawić nieco opis.
 
Literatura cytowana:
Opracowania:
Halina Karaś, 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.
Kazimierz Woźniak, 2000, Stan polskiej leksykografii gwarowej pod koniec XX wieku, [w:] Słowiańskie słowniki gwarowe, pod redakcją Hanny Popowskiej-Taborskiej, Warszawa, s. 17-51.
Słowniki:
Stanisław Ceberek, 2003, Słownik gwary kurpiowskiej, wyd. II uzup., Ostrołęka.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS