Mapa serwisu | Geografia regionu

Geografia regionu

Alicja Kaczmarek i Anna Wosiak   

Ziemia lubawska położona jest w Polsce północnej, w etnograficznym układzie regionalnym graniczy na południu z Mazowszem Płockim, od wschodu z Mazurami, od północy z ich podregionem, określanym przez tamtejszą ludność mianem Stare Prusy, oraz na zachodzie i północnym zachodzie z ziemiami: dobrzyńską, michałowską i chełmińską. Jest to więc obszar peryferyczny, wystawiony tym samym na kulturowe wpływy regionów sąsiednich. Główne miasta to: Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie i Działdowo.

Gwara lubawska obejmuje prawie całą ziemię lubawską, od Lubawy i okolic na północy, poprzez Szenwałd i Kozłowo na zachodzie, aż po Szynkowo, Szczukę i Brodnicę na południu oraz Marcinkowo i Tułodzieje na północnym wschodzie. W części północnej zauważalny jest wpływ dialektu ostródzkiego. Na południu uwidacznia się z kolei dialekt grudziądzki.

Geograficznie jest to region położony nad rzeką Drwęcą. Rzeźba terenu została ukształtowana przez najmłodsze zlodowacenie, zwane bałtyckim. Przeważają tereny płaskie – równiny sandrowe z pagórkami moreny czołowej i polodowcowymi jeziorami.

Ziemia lubawska sąsiaduje z dwoma Parkami Krajobrazowymi: Górzniewsko-Lidzbarskim i Brodnickim.


 
następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS