Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Agnieszka Kozłowska, Aleksandra Zimmer, Katarzyna Sucajtys   

Literatura dialektologiczna

 1. Kazimierz Dejna, Dialekty polskie, Wrocław 1993.

 2. Kazimierz Dejna, Atlas gwar polskich, t. 2. Mazowsze, Warszawa 2000.

 3. Stanisław Dubisz, Halina Karaś, Nijola Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa 1995.

 4. Hubert Górnowicz, Dialekt malborski, t. 1–2, Gdańsk 1967.

 5. Kazimierz Nitsch, Dialekty języka polskiego, Wrocław1957.

 6. Słownik gwar polskich, oprac. Mieczysław Karaś, t. 1–7, Wrocław 1979–.

 7. Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur, red. Zofia Stamirowska, t. 1–5, Wrocław 1987–2006.

 8. Wiktor Steffen, Słownik warmiński, Wrocław 1984.

 9. Bernard Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 1–7, Wrocław 1976.


Literatura historyczna

 1. Jan Falkowski Ziemia lubawska. Przyroda, historia, osadnictwo, społeczeństwo, gospodarka,, Toruń 2006.

 2. Andrzej Korecki, Lubawa. 19 lat wolności 1920-1939, Lubawa 2000.

 3. Andrzej Korecki, Z dziejów gminy Grodziczno, Pelplin 2003.

 4. Józef Leliwa-Piotrowicz, Ziemia Lubawska w legendzie, Nowe Miasto 1934.

 5. Edward Pokojski, Lubawa. Fakty, opinie, problemy, Lubawa 1998.

 6. Józef Śliwiński, Lubawa wobec plebiscytu 1920 r., Lubawa 1981.

 7. Józef Śliwiński, Studia z dziejów Lubawy i okolic do 1939, Olsztyn 1996.

 8. Józef Śliwiński, Ziemia lubawska w okresie wojny trzynastoletniej, Lubawa 1982.

 9. Józef Śliwiński, Bernard Standara, Edmund Standara, Lubawa. Z dziejów miasta i okolic, Olsztyn 1982.

 10. Jarosław Wenta, Jan Wroniszewski, Lubawa i okolice, Toruń 1995.


 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS