Mapa serwisu | Kultura ludowa

Kultura ludowa

Katarzyna Gańko, Ewelina Kwapień

Spis treści
Wstęp
Kultura materialna
Kultura społeczna
Zwyczaje weselne
Zwyczaje pogrzebowe
Literatura

Wstęp

W tradycyjnej kulturze ludowej dialektologicznie ujmowanego Mazowsza dalszego, które według niniejszego opracowania obejmuje obszerne tereny, zauważyć można wiele elementów charakterystycznych dla tego właśnie obszaru, jak i dla całego Mazowsza. Omawiany teren obejmuje jednak wiele mniejszych terytoriów, które wyróżniają się cechami specyficznymi. Niekiedy pewne elementy wytwórczości ludowej lub pewne zwyczaje i tradycje ludowe ograniczone są (podobnie jak w innych regionach Polski) nawet tylko do jednej lub kilku sąsiadujących wsi.

 

następna

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS