Mapa serwisu | Dialekt mazowiecki - historia i współczesność

Dialekt mazowiecki wczoraj i dziś

Monika Kresa   
Spis treści
Dialekt mazowiecki wczoraj i dziś
Pochodzenie nazwy Mazowsze
Dialekt mazowiecki
- historia i współczesność
Historia osadnictwa
i późniejszych ruchów migracyjnych
Inne czynniki pozajęzykowe
mające wpływ na podziały
językowe Mazowsza
Podziały administracyjne
Podziały kościelne
Stosunki własnościowe
w osadnictwie wiejskim

Dialekt mazowiecki – historia i współczesność

Granice językowe, konstytuujące dialekt mazowiecki, są o wiele rozleglejsze niż granice geograficzne, polityczne czy etnograficzne, w których przez wieki zwykło zamykać się Mazowsze. W skład stosunkowo rozległego terytorialnie i zróżnicowanego wewnętrznie dialektu mazowieckiego wchodzą gwary następujących ziem:

a. Mazowsze właściwe (Mazowsze bliższe i dalsze),

b. Kurpie,

c. Podlasie,

d. Suwalszczyzna,

e. Warmia i Mazury,

f. Ziemia łowicka,

g. Ziemia ostródzko-lubawska.

Regiony te bardzo zróżnicowane pod względem rozwoju historycznego połączyły mazowieckie wpływy językowe, nie należy jednak zapominać o tym, że na ich kształt w dużej mierze miały wpływ właśnie czynniki pozajęzykowe, takie jak chociażby geografia terenu, ale przede wszystkim historia polityczna tych ziem i determinowane przez nią ruchy osadnicze. Ślady najstarszego osadnictwa mazowieckiego pochodzą z przełomu VI i VII wieku naszej ery i to właśnie ten okres wyznacza początek kierunków ruchów osadniczych na opisywanych ziemiach.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS