Mapa serwisu | Pochodzenie nazwy Mazowsze

Dialekt mazowiecki wczoraj i dziś

Monika Kresa   
Spis treści
Dialekt mazowiecki wczoraj i dziś
Pochodzenie nazwy Mazowsze
Dialekt mazowiecki
- historia i współczesność
Historia osadnictwa
i późniejszych ruchów migracyjnych
Inne czynniki pozajęzykowe
mające wpływ na podziały
językowe Mazowsza
Podziały administracyjne
Podziały kościelne
Stosunki własnościowe
w osadnictwie wiejskim

Pochodzenie nazwy Mazowsze

W XVII w. pojawiła się hipoteza, że nazwa Mazowsze pochodzi od Mazosa (zwanego w źródłach Miecławem, Masławem, Mojsławem, Miesławem), cześnika Mieszka II, który w okresie kryzysu monarchii, po wygnaniu Kazimierza I Odnowiciela objął władzę na Mazowszu, a po powrocie władcy do kraju stawił mu zbrojny opór wsparty sojuszami z Pomorzanami, Prusami i Jaćwingami; zginął 1047 w walce z połączonymi siłami Kazimierza i księcia kijowskiego, Jarosława Mądrego. Według niektórych badaczy, po jego śmierci dzielnica, która podlegała jego władzy, przyjęła właśnie nazwę Mazowsza.

Podobnie S. Hrabec [Hrabec 1955] wywodzi nazwę Mazowsze od nazwy osobowej Mazoch, od której za pomocą przyrostka -*ije utworzono nazwę dzielnicy Mazosze, per analogiam do: Podlasze (dziś Podlasie ‘ziemia pod Lachami, w sąsiedztwie Lachów’). Forma Mazowsze jest kontaminacją dwu form poprzednich (Mazow i Mazosze). Inaczej wygląda natomiast etymologia A. Brucknera, który wiąże tę nazwę z rodzajem gleby występującej w okolicy Płocka (kolebki Mazowszan) – mazią (gliną). 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS