Mapa serwisu | Literatura


Orawa – literatura
 

Józef Kąś
Monika Kresa
 
Literatura dialektologiczna
 
M. Karaś, 1965, Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego LXXII, Prace Językoznawcze, z. 8, Studia Orawskie nr 2, Kraków;
M. Karaś, A. Zaręba, 1964, Orawskie teksty gwarowe z obszaru Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego LXI, Prace Językoznawcze, z. 6, Studia Orawskie nr 1, Kraków;
J. Kąś, 2003, Słowniku gwary orawskiej, Kraków.
F. Kott, 1986, Wesele orawskie w dawnych czasach, [w:] Zagadnienia z kultury Podhala, Spisza i Orawy, red. J. Bigos, Nowy Targ-Zakopane, s. 116-131.
B. Lewandowska, J. Kąś, 2010, Wesele orawskie dawniej i dziś, wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.
F. Machay, 1919/1920, Wesele w Jabłonce na Orawie, [w:] Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego, t. XXXVII, s. 26-36.
Mieczysław Małecki, Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, Wyspy językowe), Zakopane 1938.
Franciszek Sowa, Słownictwo góralskie jako przedmiot badawczy – gwarowe drobiazgi etymologiczne, [w:] Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Karolowi Dejnie, red. Sławomir Gala, Łódź 2002, s. 489-498.
A. Zaręba, 1968, Polskie teksty gwarowe z Orawy na Słowacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CLXIX, Prace Językoznawcze, z. 21, Kraków, s. 246–285.
 
Literatura historyczna i etnograficzna
 
Spisz i Orawa: w 75 rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T. Trajdos, Kraków 1995. (on-line)
Pogranicze polsko-węgierskie od Orawy do Pienin w XIX i na początku XX wieku, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza "Opres", Szczawnica 2002.
R. Kantor, Między identyfikacją narodową a regionalną. Przypadek Polskiej Orawy, "Studia Etnologiczne i Antropologiczne", t. 1, 1997.
„Orawa. Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Orawy”, Kraków 1989-2010. (on-line)
 
Przewodniki:
 
Marta Duda, Orawa i Lipitów, Po słonecznej stronie Tatr, Kraków 2009.
Tatry, Gorce, Pieniny, Orawa i Spisz. Pomysły na góralską przygodę, praca zbiorowa, Kraków 2010.
Z.Ładygin, 7 dni na Orawie, Warszawa-Kraków 1985.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS