Mapa serwisu | Słowniki gwarowe

Słowniki gwarowe

Halina Karaś

 
Słowniki gwar Pogranicza Mazowsza
 
Słownictwo gwar Pogranicza Mazowsza zostało uwzględnione głównie w opracowaniach o charakterze ogólnogwarowym (por. Słownik gwar polskich Jana Karłowicza, Słownik gwar polskich PAN, Mały słownik gwar polskich pod red. Jadwigi Wronicz). Odrębnych słowników w zasadzie nie ma. Wśród źródeł do Słownika gwar polskich Jana Karłowicza wymienia się dwa słowniczki z tego regionu: Szczęsnego Jastrzębowskiego Słowniczek gwary z Radomskiego i Leona Lissowskiego Słowniczek gwary od Krośniewic i z Radomskiego. Oba jednak pozostały w rękopisie i nie są dziś znane. O ich zawartości można tylko wnioskować z odwołań do nich w słowniku Jana Karłowicza.
 
Literatura cytowana:
Halina Karaś, 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.
Słowniki:
Jan Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 1-6, Kraków 1900-1911.
Mały słownik gwar polskich, pod red. Jadwigi Wronicz, Kraków 2009, ss. 366.
Słownik gwar polskich, opr. i wyd. w IJP PAN W Krakowie do r. 1977 pod red. Mieczysława Karasia (Źródła i t. I, z. 1-2), następnie pod red. Jerzego Reichana, obecnie pod red. Joanny Okoniowej (od z. 16.), t. I-VII, z. 4 (23) DUŻO-FUKACZKA, 1979-2010.
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS