Mapa serwisu | Region dziś

Region dziś

Monika Kresa   

Terytorium Mazowsza dalszego przynależy dzisiaj do województwa mazowieckiego. Jest to teren o wiele mniej zurbanizowany niż Mazowsze bliższe, przede wszystkim ze względu na to, że na jego terenie nie ma większych uprzemysłowionych aglomeracji miejskich, takich jak Warszawa czy Płock. Największe miasta Mazowsza dalszego to: Ciechanów (46 112 mieszkańców), Płońsk (22 258 mieszkańców) i Przasnysz (17 823). Ciechanów jest przede wszystkim ośrodkiem przemysłu przetwórczego, znajdują się w nim także ośrodki przemysłu papierniczego, drukarnie, fabryki narzędzi.

Mazowsze dalsze jest jednak terenem typowo rolniczym, sadowniczym, coraz więcej mieszkańców mazowieckich wsi zajmuje się również agroturystyką, wykorzystując naturalne bogactwa zamieszkiwanych przez siebie miejscowości. Mazowsze posiada około 2,4 mln ha użytków rolnych. Podobnie jak w przypadku Mazowsza bliższego dla ludności wiejskiej ani rolnictwo, ani agroturystyka nie jest zasadniczo jedynym źródłem utrzymania. Emigrują oni do Warszawy, czy też mniejszych miast w poszukiwaniu pracy, jest to w większości emigracja okresowa. Wielu mieszkańców mazowieckich wiosek jedynie dojeżdża do pracy w miastach.

 

Fotografie: Halina Karaś, Katarzyna Węglicka.


Koło historyczne Wiarus powstało 1.10.2006 w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie. Głównym celem jego działalności jest pielęgnowanie i krzewienie wiedzy historycznej o Polsce, mieście Radzyminie o raz o szkolnym patronie. Uczestnikami koła są uczniowie klas IV-VI, a ich opiekunem – pan Grzegorz Jeleń. To właśnie podczas zajęć koła w listopadzie 2007, po obejrzeniu przez młodzież filmu Andrzeja Wajdy pt. „Katyń” narodził się pomysł programu edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Projekt ma na celu przywrócenie do narodowej pamięci sylwetek oficerów pomordowanych przez NKWD w 1940 roku. Przy realizacji programu koło współpracuje ze stowarzyszeniem Parafiada. Jedną z form działalności koła jest organizowanie wycieczek z „wielką historią w tle”, które przybliżają młodzieży miejsca szczególnie związane z historią naszej Ojczyzny. Elementem pracy koła są również konkursy wiedzy oraz konkursy fotograficzne, które umożliwiają młodym historykom sprawdzenie zdobywanych wiadomości.

 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS