Mapa serwisu | Kultura ludowa (wersja podstawowa)

Kultura ludowa

Halina Karaś   
Spis treści
Wstęp
Lachy jako grupa etnograficzna
Strój lachowski
Kuchnia lachowska
Budownictwo
Wnętrza i wyposażenie domu
Obrzędowość doroczna
Obrzędowość rodzinna

Sądecczyznę zamieszkuje kilka grup etnograficznych charakteryzujących się specyficzną kulturą: Lachy Sądeckie, Pogórzanie, Górale oraz Łemkowie – górale ruscy. Z mieszkańcami Sądecczyzny szczególnie kojarzona jest grupa Lachów Sądeckich o ciekawych tradycjach. Kultura lachowska fascynuje przede wszystkim bogactwem stroju, swoistą gwarą, folklorem i mistrzowskim zdobnictwem. W kulturze ludowej Lachów Sądeckich widoczne jest przemieszanie elementów charakterystycznych dla góralszczyzny z elementami kulturowymi typowymi dla Małopolski nizinnej. Lachy Sądeckie od wschodu sąsiadują z Pogórzanami zachodnimi, od południa - z Łemkami i Góralami. 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS