Mapa serwisu | Przedsłowiańscy mieszkańcy Śląska

Dialekt śląski wczoraj i dziś

Izabela Winiarska   
Spis treści
Dialekt śląski wczoraj i dziś
Pierwotne granice śląskiego regionu
Przedsłowiańscy mieszkańcy Śląska
Plemiona słowiańskie
w okresie przedpiastowskim
Pierwotne granice wewnątrzetniczne
Pochodzenie nazwy Śląsk
Śląsk jako kraina historyczna.
Polityczne granice Śląska.
Powstanie podregionów
Osadnictwo na Śląsku
Kultura literacka na Śląsku w języku polskim
Języki urzędowe na Śląsku. Uwagi
Spory o status śląszczyzny

Przedsłowiańscy mieszkańcy Śląska

Ślady obecności człowieka na różnych krańcach dzisiejszego Śląska poświadczone są od pradziejów: paleolitu, mezolitu, epoki brązu i żelaza, jednak nie można mówić o istnieniu ciągłości osadnictwa, a więc o przodkach żadnej z grup etnicznych, które zamieszkiwały Śląsk przed powstaniem na tych ziemiach państw historycznych, nie możemy powiedzieć, że byli na tych terenach od zawsze. Ludność germańska i słowiańska przybywała tu stopniowo, w różnych okresach, trafiając bądź to na pustkę osadniczą, bądź wyprzedzając poprzedników w czasie lub współzamieszkując z nimi te ziemie
i.

 
następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS