Mapa serwisu | Region dziś

Region dziś

Agnieszka Piotrowska   

Liczba mieszkańców Śląska Cieszyńskiego wynosi ok. 800 tys.(ok. 400 tys.1 Polaków i ok. 400 tys. Czechów), a gęstość zaludnienia ok. osób/km². Ponad 65% ludności mieszka w miastach. Na Zaolziu mieszka duża mniejszość polska (ok. 50 tys.). W polskiej części znajduje się największe skupisko ludności wyznania ewangelicko-augsburskiego w kraju (ok. 20% ludności).

Śląsk Cieszyński po stronie polskiej należy do województwa śląskiego, do powiatów: cieszyńskiego, zachodniej części bielskiego oraz zachodniej części Bielska-Białej, po stronie czeskiej znajduje się w kraju morawsko-śląskim, należy do powiatów Karwina, wschodniej części Frydek-Mistek, wschodniej części Ostrawa oraz wschodniej części miasta Ostrawa.

Głównymi miastami Śląska Cieszyńskiego po stronie polskiej jest Cieszyn, Bielsko-Biała (zachodnia część miasta - Bielsko), Czechowice-Dziedzice, Skoczów, Ustroń, Wisła, Ostrawa (część północno-wschodnia miasta, Slezská Ostrava to do 1918 roku Polska Ostrawa), Karwina, Frydek-Mistek (wschodnia część miasta, Frýdek), Hawierzów, Czeski Cieszyn, Jabłonków, Trzyniec i Bogumin.

Śląsk Cieszyński to również euroregion na granicy polsko-czeskiej, który powstał w 1998 roku w celu wspierania współpracy transgranicznej w tym obszarze. Obecnie obejmuje on powierzchnię ok. 1 400 km2, a zamieszkuje go około 630 tys. osób. Najważniejszym miastem Euroregionu jest Cieszyn, zaś największym Jastrzębie-Zdrój. Siedzibami Euroregionu są polski Cieszyn i Czeski Cieszyn.

Ze strony polskiej w skład Euroregionu wchodzą: gminy powiatu cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła, Zebrzydowice, gminy powiatu bielskiego: Jasienica, Jaworze, gmina powiatu wodzisławskiego Godów i miasto Jastrzębie-Zdrój. Ze strony czeskiej w skład Euroregionu wchodzą: obszar dawnego powiatu Karwina i przygraniczna część dawnego powiatu Frydek-Mistek

Euroregion Śląsk Cieszyński nie pokrywa się z historycznymi granicami Śląska Cieszyńskiego, gdyż w jego skład wchodzą gminy Jastrzębie-Zdrój i Godów, które zalicza się do Górnego Śląska, a część dawnych ziem Księstwa Cieszyńskiego znajduje się w euroregionie Beskidy (ziemie powiatu bielskiego na zachód od rzeki Białej, miasto Frydek-Mistek).


1Liczba ta uwzględnia wszystkich mieszkańców Bielska-Białej, a Biała nie leży na obszarze historycznego Śląska Cieszyńskiego.

 

Fotografie: Magdalena Skibniewska

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS