Mapa serwisu | Tekst 2 (Drawsko)

Drawsko - tekst gwarowy 2

gmina Drawsko, pow. czarnkowsko-trzcianecki
 
Data nagrania: 13.05.1953;
Informatorka: Małgorzata Smuga, ur. 1866 r. w Drawsku 
Nagrał: Zenon Sobierajski;
 
Tekst podano za: Z.Sobierajski, Teksty gwarowe z zachodniej Wielkopolski, Wrocław-Warszawa-Kraków- Gdańsk-Łódź 1985, s. 24 – 25. Zapis dostosowano do zasad stosowanych w kompendium. 


Informacja: jeśli nie możesz odsłuchać nagrania, skorzystaj ze wsparcia znajdującego się na stronie Adobe)

sa w Drawsku sie roz cołkie gospodarstwo przez to spoliłe – nuy i – tedy
 
 
 
trzepołk i
 
 
 
trzepacka – tedy ładnie wytrzepali – i tedy jak go wyitrzepali tedy znowyu tako scłotki były takie zielazne scłetki – drłebno i grubsó – naprzód na grubsóm – tedy
 
 
 
łesusały te nibyj zgrzebne
 
 
 
pakuyłyj i liepse pakuyłyi – tedyi to znowyu wytrzynsnie na takie trómbki powjyli a ten lyn toe na takie – na takie
 
 
 
kistki płewjónzay kłoezdy
 
 
 
wojeg ładnie skróncili skróncili – nó j tedyi przisło do przendzy –  […] tag my robili ze lnym – a tak – tero nie bydóm ze lnym teguo tero roebić – tag my piyrwy ze lnyem robili – moja matka to uyz inoe dzie młoegła to zamocyła – jag roz my tam takie pod borem bło jo zym matce mówia mamka mamkłoe słyjsyczie? słyjse – a to była żimija żimija tłoe tam w ty włedzie tyż sziedziaa – jo jóm słyjse mówi tey zym sie bojaa tegłe przecie żimii – tam byuaa młoecóno óna tedy jednag mo lepse – lepse wókno byłe – ale nolepi jez w rrzyce – stojónco włoeda nie jes debro bo uona
 
 
 
pró – a bieżónco włoda łedpłyjwuyje – ale zakazane błoe ryibyi płoezdychay łoed tego – to
 
 
 
nie day – bło ryibyi – tag nolepi jyez jag niejedyn tedy włezy na sziczierniskłe ji – i do uylezeczi i liyn sie muysi uylezeczi – a tedy jes tero cerwóny – a jak – młecóny to bjelyjtki – taki ładny – bo juz zaro tee zielynizne włeda wycióngnie – nó j tag my zrobili ze lnym –

A jak wygląda przędzenie?
przyndzynie – ładnie –

A jak to się robi?
no na kowrotkuy – na kowroetki momy –

Jak wygląda kołowrotek?
kowrotek – nó nie moege powiedzi jak kowrotek wyglóndo błe kowrotki sóm – takie jedne to j mówiyli francuyskie to jedne takie – coe niewiele miejsco bieróm a jedne to znowe tak śtyry nłegi tak [ro] z kupyi – takie j takie – kowrłoteg mómy
 
 
 
dyh nłewyi kowroteg móm – soebie taki prosty chłep – sie najuycuy i zroebiuy kowrłoteg i jedyn tuy by taki – ze Kongresówki tu po miymieckyu i ten ó to byu kowroetkorz – tedy niy móg do niego przyjź i sie – ta jedna ta – ta starso Marta moa to sie dowiedziaa i posła i siee ten cowek sie naziwo Mónka uyn tuy tak – natee śluzóm tam jesta – tam był młyjń tyz tam był młyjń – tam mioł Haza – Haza mio kielka młyjnu przećye – w Johanesburguy mio młyjń – to był bogaty cłoewiek –
 
 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS