Mapa serwisu | Kultura ludowa (wersja rozszerzona)

Kultura ludowa

Ewelina Kwapień (we współpracy z Magdaleną Pawłowską)

Spis treści
Kultura ludowa
Katolicyzm na Warmii
Folklor Warmii
Zwyczaje
Literatura
Bajka Warmińska

Kultura ludowa Warmii

 
Dziedzictwo kulturowe Warmii, zarówno tradycyjna kultura ludowa, jak i te elementy kultury ludowej, które są dzisiaj pielęgnowane i kultywowane, to wynik działania różnych czynników, kształtujących oblicze Warmii i sąsiadujących z nią Mazur. Są to z jednej strony określone warunki geograficzne, a z drugiej – sytuacja historyczna, polityczna, czy społeczna, związana przede wszystkim z sąsiedztwem ludności niemieckiej i z migracjami ludności, wreszcie odmienność wyznaniowa obu regionów. Te i inne czynniki spowodowały, że pewne elementy tradycyjnej kultury ludowej są odmienne dla Warmii i Mazur, duża część składa się natomiast na obraz kultury ludowej wspólny dla obu regionów. Z tego względu opracowanie dotyczące kultury ludowej Warmii składa się z dwóch części: część pierwsza została poświęcona wybranym zagadnieniom kultury ludowej, które należy uznać za reprezentatywne dla Warmii, część druga poświęcona jest kulturze ludowej Warmii i Mazur – ukazuje zatem elementy wspólne.
 

 

 

« poprzedni artykuł   następny artykuł »

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS