Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Jerzy Sierociuk   

Literatura dialektologiczna:

 1. Gwara bukówiecka. Tekst nagrał St. Malepszak, opracowanie i komentarz językowy: Monika Gruchmanowa, [w:] St. Malepszak, Bukowiec Górny. 800 lat dziejów, Bukowiec Górny 2007, s. 396-411.

 2. Henryk Nowak, Gwary południowej Wielkopolski, Poznań 1982;
 3. Jerzy Sierociuk, Regionalny słownik gwarowy - nowa propozycja z udziałem środowiska lokalnego, [w:] Język – literatura – wychowanie. Praca zbiorowa dedykowana Profesor Annie Kowalskiej, pod red. J.Bałachowicz i S.Fryciego, Warszawa 2006, s. 65-70;


Literatura historyczna:

 1. Elena Bassi, Jerzy Kowalczyk, Dzieło Baltazara Longheny w Polsce. Kościół Filipinów w Gostyniu, Warszawa 1978.

 2. Bibliografia historii miasta Gostynia w zarysie, red. Ewa Banaszak, Gostyń 1997.

 3. Bibliografia historii miasta Gostynia 1997-2006, red. Elżbieta Kowalska, Gostyń 2007.

 4. Ewa Glapiak, Jarosław Glapiak, Leszno, Leszno 2005.
 5. Jarosław Glapiak, Andrzej Przewoźny, Lech Woźny, Leszno wczoraj i dziś, Leszno 2005.

 6. Mirosław Komolka, Stanisław Sierpowski, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987.

 7. Kościół i klasztor o.o. Filipinów na Świętej Górze k. Gostynia, praca zbiorowa, Gostyń 1971.

 8. Bogdan Kucharski, Bogdan Zgodziński, Leszno i okolice. Przewodnik, Poznań 1990.

 9. Krystyna Kuźmak, Maria Rosa Mystica. Sanktuarium na Świętej Górze Gostyńskiej. Dzieje i teologia, Gostyń 1988.

 10. Leszno i Leszczyńscy. Sesja naukowa z okazji 450-lecia lokacji miasta Leszna, red. Alojzy Konior, Leszno 1997.

 11. Stanisław Malepszak, Bukowiec Górny. 800 lat dziejów, Bukowiec Górny 2007;

 12. Andrzej Artur Mroczek, Leszno, Leszno 1997.
 13. Nasze Jutro. Miesięcznik Informacyjno-Społeczno-Kulturalny Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, wydanie specjalne, wrzesień 2006.
 14. Szkice gostyńskie, Gostyń 1996.

 15. Stefan Tabor, Kościół OO. Oratorjanów w Gostyniu. Na pamiątkę koronacji cudownego obrazu Matki Boskiej, Gostyń 1928.

 

 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS