Mapa serwisu | Literatura
Wielkopolska Wschodnia – literatura
 
 • Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, t. I–VI, pod red. Zenona Sobierajskiego, Józefa Burszty, Wrocław– 1979–1991, t. VII–XI, pod red. Zenona Sobierajskiego, Wrocław–Poznań 1972–2005.
 • Baranowski Bohdan, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969.
 • Bąk Piotr, Słownictwo gwary okolic Kramska na tle kultury ludowej, Wrocław 1960.
 • Bąk Piotr, Gwara okolic Kramska w powiecie konińskim (zarys fonetyki i słowotwórstwa), Wrocław 1968.
 • Budziszewska Wanda, Żargon ochwesnicki, Łódź 1957.
 • Dzieje Kleczewa, red. Jerzy Stępień, Poznań 1995.
 • Dzieje Słupcy, red. Bolesław Szczepański, Poznań 1996.
 • Dzieje Turku, red. Edmund Makowski i Czesław Łuczak, Poznań 2002.
 • Gajda Antoni, Monografia Sompolna z dodatkiem o Lubstowie i okolicy, Koło 1936.
 • Goebel Wanda, Z turem w herbie, Poznań 1966.
 • Jasiewicz Zzbigniew i inni, Dzieje ziemi słupeckiej, Poznań 1960.
 • Kaczmarek Zygmunt, Stępień Jerzy, Dzieje Rychwała, Konin 1994.
 • Kolberg Oskar, Lud, Seria XXIII (Kaliskie), Warszawa 1963.
 • Malinowski Tadeusz, Prasłowiańskie osadnictwo w Słupcy, Poznań 1968.
 • Maluśkiewicz Piotr, Konin i okolice, Poznań 1979.
 • Maluśkiewicz Piotr, Województwo konińskie, Warszawa 1983.
 • Witanowski Michał Rawita, Kłodawa i jej okolice pod względem historyczno-ludoznawczym, Warszawa 1904.
 • Pachulski Paweł, Słowa nie pochodzą znikąd, 2007
 • Sobierajski Zenon, Teksty gwarowe ze Sławska koło Konina w Wielkopolsce wschodniej (nagrane w roku 1977), „Slavia Occidentalis” 2004, s. 185-193.
 • Sobierajski Zenon, Zmiany pokoleniowe w gwarach wielkopolskich. 3. Gwara Sławska koło Konina w Wielkopolsce wschodniej, „Slavia Occidentalis” 2004, s. 51-59.
 • Sznajder Maria, Lądkowskie opowiadania, Konin 1993.
 • Wędzki Andrzej, Konin w czasach przedrozbiorowych, t. 1., Dzieje Konina, Konin 2000.
 • Zagórski Zygmunt, O mowie mieszkańców kilkunastu wsi wokół Konina, Wrocław 1991.
 • Ziemia konińska: materiały na sympozjum KTR, red. Henryk Ladorski, t. 1-2, Konin 1970-1972.
 • Ziemia konińska w czasie powstania styczniowego 1863-1864, praca zbiorowa, t. 1-5, Konin 1994-1998.
 • Zierhofferowie Zofia i Karol,Nazwy miast Wielkopolski, Poznań 1987.
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS