Mapa serwisu | Region dziś

 

Wielkopolska wschodnia - Region dziś

Błażej Osowski
 
Wielkopolska wschodnia dziś jest częścią województwa wielkopolskiego, choć długotrwałe oddzielenie jej od reszty Wielkopolski w okresie rozbiorów wpłynęło na znaczne różnice zarówno w zakresie mowy mieszkańców, jak i tradycji, mentalności. Mimo że granica zaborcza już dawno przestała istnieć, a kolejne reformy administracyjne przyczyniały się do jej zacierania, to jednak w świadomości mieszkańców, przede wszystkim starszych, po obu stronach dawnego kordonu podziały przetrwały. Mimo że odczuwa się przynależność do Wielkopolski, to równocześnie silne jest również odczucie odrębności, lokalności skoncentrowanej wokół Konina.
 
Wiek XX wpłynął na dzisiejszy kształt wschodniej Wielkopolski, czyniąc ją z jednej strony krainą rolniczą, z drugiej – industrialną z dużym ośrodkiem przemysłowym skupionym wokół Konina (znajduje się tu m.in. jedyna w Polsce huta aluminium) i Turku, które oddziałują także na mniejsze miejscowości i wsie. Tak więc krajobraz tego regionu tworzony jest zarówno przez pola uprawne, jak i kominy elektrowni czy odkrywki kopalni węgla brunatnego.

 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS