Mapa serwisu | Wieś dziś - Drawsko

 

Drawsko dziś

Jerzy Sierociuk

 

Nazwa miejscowości: Drawsko.
Gmina: Drawsko.
Drawsko jest siedzibą gminy obejmującej 12 wsi: Chełst, Drawski Młyn, Drawsko, Kamiennik, Kawczyn, Kwiejce, Marylin, Moczydła, Nowe Kwiejce, Pełcza, Pęckowo, Piłka. Sąsiaduje z gminami: Drezdenko, Krzyż Wielkopolski, Sieraków, Wieleń, Wronki. 
Powiat: czarnkowsko-trzcianecki.
Województwo: wielkopolskie.
Położenie: Drawsko to wieś położona u ujścia rzeki Drawy do Noteci; leży w północno-zachodniej Wielkopolsce; najbliższą miejscowością jest Krzyż – ważny węzeł kolejowy (krzyżowanie się linii: Poznań-Szczecin i Bydgoszcz-Gorzów Wielkopolski). Nieco dalej na północny wschód leży Wieleń, od którego wziął nazwę kompleks dialektalny: gwara tzw. Mazurów wieleńskich.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa pilskiego.
Jest to wieś duża – liczy ponad 1600 mieszkańców.
Drawsko leży w zachodniej części obszaru gwar tzw. Mazurów wieleńskich. Kompleks ten stanowią: „Rosko, Wrzeszczyna, Drawsko, Drawski Młyn (i Lejarnia), Chełst, Kamiennik, Połka, Pęckowo, Marylin, Miały, Mężyk, Biała” (Tomaszewski 1935: 45). Do 1939 r. wieś znajdowała się po polskiej stronie w pasie nadgranicznym z Niemcami; niedaleki Krzyż był już po stronie niemieckiej. W Drawsku prowadzono eksplorację dla potrzeb Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski (pod red. Z.Sobierajskiego i J.Burszty) – jest to punkt 16.
 
Bibliografia:
Adam Tomaszewski, Mowa t. zw. Mazurów wieleńskich, „Slavia Occidentalis”, t. 14, Poznań 1935, s. 45-175. 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS