Mapa serwisu | Literatura

Literatura

Halina Karaś   

Literatura dialektologiczna

Dejna Karol, Atlas gwar polskich, t. IV. Wielkopolska, Kaszuby, Warszawa 200

Dejna Karol, Dialekty polskie, Warszawa 1973.

Maciejewski Jerzy, Słownik chełmińsko-dobrzyński, Toruń 1969.

Nitsch Kazimierz, Dialekt chełmiński, [w:] tegoż, Wybór pism polonistycznych, t. III. Pisma pomorzoznawcze, Wrocław-Kraków 1954, s.185-211.

Strokowska Anna, Pogranicze językowe wielkopolsko-mazowieckie, Łódź 1978.

Turska Halina, Dialekt ziemi chełmińskiej i jego ekspansja na dialekty sąsiednie [w:] Konferencja pomorska (1954), Warszawa 1956, s. 87-112.

Urbańczyk Stanisław, Zarys dialektologii polskiej, wyd. II, Warszawa 1962.

 

Literatura historyczna

Cackowski Stefan, Miasta dobrzyńskie i kujawskie w końcu XVIII i na początku XIX wieku, Wrocław 1995.

Dygdała Jerzy, Salmonowicz Stanisław, Wojtowicz Jerzy, Historia Torunia. T. 2, cz. 3, Między barokiem i oświeceniem (1660-1793), Toruń 1996.

Dzieje Chełmna i jego regionu, red. Marian Biskup, Toruń 1968.

Gałkowski Piotr, Genealogia ziemiaństwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku, Rypin 1997.

Gawarecki Wincenty Hipolit, Opis topograficzno-historyczny ziemi dobrzyńskiej, Płock 1825.

Grążawski Kazimierz , Życie codzienne na ziemi chełmińskiej i dobrzyńskiej w średniowieczu, Włocławek 2003.

Guldon Zenon, Mapy Ziemi Dobrzyńskiej w drugiej połowie XVI w. : podziały administracyjne, rozmieszczenie własności ziemskiej, Toruń 1967.

Guldon Zenon, Powierski Jan, Podziały administracyjne Kujaw i ziemi dobrzyńskiej w XIII-XIV wieku, Warszawa 1974.

Krajewski Mirosław, W cieniu wojny i okupacji: ziemia dobrzyńska w latach 1939-1945, Rypin 1995.

Księga ławnicza nowego miasta Torunia (1387-1450), oprac. Karola Ciesielska, Warszawa 1973.

Marchewka Jerzy, 500 zagadek o Toruniu i ziemi chełmińskiej, Toruń 1998.

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce. T. 2. Cz. 1, Ziemia dobrzyńska, red. Stanisław Kunikowski, Włocławek 2002.

Materiały do dziejów Ziemi Płockiej : z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku. T. 10, [Dekanat lipnowski, dobrzyński, rypiński, golubio-dulski i górzneński], red. Michał Marian Grzybowski, Płock 1999.

Paradowski J., Osadnictwo ziemi chełmińskiej w wiekach średnich, Lwów 1936.

Petrykowski Tadeusz, Toruń, Warszawa 1957.

Przywilej chełmiński 1233, 1251, oprac. Karola Ciesielska, Toruń 1983.

Ptaszyński Paweł, Zakon bożogrobców w ziemi dobrzyńskiej. Zarys dziejów, Rypin 1999.

Przybyszewski Kazimierz, Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej (1920-1939): społeczeństwo i gospodarka, Toruń 1994.

Raszeja Zdzisław, Chełmno (castrum et oppidum Culmen) i miejscowości w pobliżu na tle dziejów Polski i Europy, Toruń 2007.

Remer Jerzy, Toruń: historia, ludzie, sztuka, Toruń 1965.

Rymaszewski Bohdan, Toruń w czasach Kopernika : urbanistyka, architektura, sztuka, Toruń 1973.

Salmanowicz Stanisław, Toruń w czasach baroku i oświecenia: szkice z dziejów kultury Torunia XVII-XVIII wieku, Warszawa 1982.

Salmanowicz Stanisław, W staropolskim Toruniu (XVI-XVIII w.), Toruń 2005.

Sydon Marian, Toruń: jego dzieje i zabytki, Toruń 1929.

Zieliński Marek Grzegorz, Chełmno: civitas totius Prussiae metropolis XVI-XVIII w., Bydgoszcz 2007.

Ziemia Chełmińska w przeszłości: wybór tekstów źródłowych, red. Marian Biskup, Toruń 1961.

 

 
« poprzedni artykuł
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS