Mapa serwisu | Bory Tucholskie
Bory Tucholskie
Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Bysław
- Cekcyn
- Klonowo
Region dziś
Wieś dziś
- Bysław
- Cekcyn
- Klonowo
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Bysław
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Cekcyn
- Tekst 4
Klonowo
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Bory Tucholskie to region zajmujący południowo-wschodni kraniec Pomorza, w pradolinie Wisły. Graniczy z zachodu z Krajną, a ze wschodu z Kociewiem.

Nazwa dialektologiczna regionu Bory Tucholskie jest tożsama z określeniem kompleksu leśnego zajmującego znaczną jego część, drugiego co do wielkości w Polsce po Puszczy Białowieskiej. Stosowana jest również jako określenie pewnego regionu kulturowego.

Bory Tucholskie jako zespół leśny obejmują dorzecze Wdy (zwanej Czarną Wodą) oraz środkowej i górnej Brdy. Łącznie lasy zajmują obszar 321 tys. ha, rosną na piaskach Równiny Tucholskiej, którą urozmaicają rynny, wydmy i doliny rzek, oraz wchodzą nieco na południową część Pojezierza Kaszubskiego. W Borach znajduje się ponad 900 jezior, do największych należą: Wdzydze, zwane Kaszubskim Morzem, Charzykowskie, Karsińskie, Kruszyńskie, Kałębie i Somińskie, utworzono także sztuczne zbiorniki wodne w Koronowie i Tleniu.

 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS