Mapa serwisu | Krakowiacy wschodni

Krakowiacy wschodni

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Zalipie
- Charsznica
- Książ Wielki
 
Region dziś
Wieś dziś
- Zalipie
- Charsznica
- Książ Wielki
 
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Zalipie
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
Charsznica
- Tekst 1
- Tekst 2
Książ Wielki
- Tekst 1
- Tekst 2
 
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

W dialektologii nie wyróżnia się odrębnej jednostki gwarowej, obejmującej tereny zamieszkałe przez etnograficzną  grupę Krakowiaków wschodnich. Wchodzą one natomiast w skład większego regionu gwarowego, w podziałach dialektologicznych nazywanego "Małopolską środkową" (Stanisław Urbańczyk) lub "Małopolską środkowo-północną" (Kazimierz Nitsch).

Wspomniany obszar południowo-zachodniej części Małopolski środkowej obejmuje zachodnią część Kotliny Sandomierskiej (ok. 3871 km²), a dokładniej takie mezoregiony, jak:

1. Nizinę Nadwiślańską (mezoregion na pograniczu Wyżyny Małopolskiej i Podkarpacia Północnego), która jest szeroką doliną w górnym biegu Wisły, ciągnącą się od Krakowa po Zawichost (region obejmuje również dolinę górnego Dunajca).

2. Podgórze Bocheńskie, które leży między doliną Dunajca na wschodzie a Krakowem na zachodzie.

3. Płaskowyż Tarnowski (południowa część Kotliny Sandomierskiej).

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS