Mapa serwisu | Krakowskie
Krakowskie

Geografia regionu

Historia regionu
Dzieje wsi
- Płaza
- Łuczyce
- Sułoszowa

Region dziś
Wieś dziś
- Płaza
- Łuczyce
- Sułoszowa
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Płaza
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Łuczyce
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Suloszowa
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
 
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Gwary krakowskie – w ujęciu S. Urbańczyka – funkcjonują na obszarze między Krakowem, Katowicami a Częstochową. Nieco inaczej zasięg gwar krakowskich określa Eugeniusz Pawłowski, który północną granicę gwary okolic Krakowa przesuwa na południe. W ujęciu etnograficznym tereny te należały do Krakowiaków zachodnich (grupy etnograficznej, która zamieszkiwała tereny na zachód po rzekę Przemszę, na północy po Szczekociny, na wschód po Jędrzejów, Miechów, Proszowice, Koszyce i Bochnię, na południe po Myślenice, Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice). Centrum zajmowanego obszaru był i jest Kraków.

Geograficznie tak rozumiany Krakowskiej obejmuje Wyżynę Krakowsko-Częstochowską (część Wyżyny Małopolskiej zajmująca 2616 km²), inaczej Jurę Krakowsko-Częstochowską, która rozciąga się od Krakowa po Częstochowę (na długości ok. 80 km) gdzie pas wzgórz wznosi się od 300-515 m n.p.m.. W skład Wyżyny Krakowsko-Częstochowska wchodzą: Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Olkuska, Rów Krzeszowicki, Grzbiet Tenczyński.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS