Mapa serwisu | Lubawskie
Lubawskie

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Zwiniarz
- Iwanki
 
Region dziś
Wieś dziś
- Zwiniarz
- Iwanki
 
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Zwiniarz
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
- Tekst 8
Iwanki
- Tekst 1
 
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa — zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa
Literatura

Ziemia lubawska położona jest w Polsce północnej, w etnograficznym układzie regionalnym graniczy na południu z Mazowszem Płockim, od wschodu z Mazurami, od północy z ich podregionem, określanym przez tamtejszą ludność mianem Stare Prusy, oraz na zachodzie i północnym zachodzie z ziemiami: dobrzyńską, michałowską i chełmińską. Jest to więc obszar peryferyczny, wystawiony tym samym na kulturowe wpływy regionów sąsiednich. Główne miasta to: Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie i Działdowo.

Gwara lubawska obejmuje prawie całą ziemię lubawską, od Lubawy i okolic na północy, poprzez Szenwałd i Kozłowo na zachodzie, aż po Szynkowo, Szczukę i Brodnicę na południu oraz Marcinkowo i Tułodzieje na północnym wschodzie. W części północnej zauważalny jest wpływ gwary ostródzkiej, a na południu - grudziądzkiej.

Gwara lubawska razem z gwarami malborskimi i grudziądzkimi należy do grupy nowszych dialektów mieszanych powstałych już w czasach historycznych, w wyniku ekspansji w XIII i XIV w. ludności etnicznie polskiej z ziemi chełmińskiej i z części Mazowsza na tereny zamieszkałe dawniej przez Prusów.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS