Mapa serwisu | Lubelszczyzna wschodnia

Lubelszczyzna wschodnia

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Moniatycze
- Hutków 
- Niedziałowice
 
Region dziś
Wieś dziś
- Moniatycze
- Hutków 
Niedziałowice
 
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Moniatycze
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Hutków
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9
Niedziałowice
- Tekst 10
- Tekst 11
- Tekst 12
- Tekst 13
- Tekst 14
- Tekst 15
 
Niedziałowice (słownik)
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura


Wschodnia część województwa lubelskiego to tereny pograniczne, położone na skraju dialektu małopolskiego. Tutejsze gwary powstały w dużej części na substracie ukraińskim, stąd wiele jest w nich wpływów wschodniosłowiańskich, które nasilają się wraz ze zbliżaniem się do granicy z Ukrainą. Sprzed drugiej połowy XIV w. pochodzi wiele nazw miejscowych ze wschodniosłowiańskimi cechami językowymi, np. pełnogłos w nazwach Dorohusk, Horodyszcze, Mołodiatycze, Terebiń, Wereszyn, głoska h a nie g w nazwach Dorohusk, Horodyszcze Hajowniki, r a nie rz w nazwie Modryń, nazwa Telatyn (a nie *Cielęcin), ale także nazwy polskie, jak Chełm, Czermno, Dobromierzyce, Grabowiec, Gródek, Mojsławice, Strzelce, Uchanie, Wronowice. Zatem granica etniczna już na długo przed XIV w. nie była tu ostra. Nie do końca wiadomo jednak, jakie były stosunki ludnościowe w epoce plemiennej. Z północy docierają tu niektóre cechy językowe mazowieckie.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS