Mapa serwisu | Dialekt wczoraj i dziś

 Dialekt mazowiecki wczoraj i dziś

Monika Kresa   

Dialekt wczoraj i dziś

Gwary dialektu mazowieckiego kształtowały się na przestrzeni wieków pod      wpływem czynników wewnętrzno-, zewnętrzno- i pozajęzykowych. Stan       dzisiejszy jest wynikiem zamierzchłych dziejów historycznych, ruchów      osadniczych, podziałów administracyjnych i kościelnych, lecz także       najnowszych dziejów ziem, które ze względu na cechy gwar używanych przez    zamieszkującą ich ludności zostały zaklasyfikowane do dialektu    mazowieckiego. Na charakter języka mieszkańców wsi mazowieckich miały   wpływ również najnowsze (od II wojny światowej) wydarzenia historyczne i    decyzje polityczne dotyczące kształtu nowego państwa polskiego, a także    późniejsze zmiany socjologiczne, gospodarcze, kulturowe i ruchy migracyjne.


 


 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS