Mapa serwisu | Mazowsze bliższe
Mazowsze bliższe

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Drwały
- Janówek
- Przewóz
Region dziś
Wieś dziś
- Drwały
- Janówek
- Przewóz

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Drwały
- Tekst 1
- Tekst 2
Janówek
- Tekst 3
Przewóz
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Mazowsze bliższe (starsze) obejmuje tereny nad Wieprzem i po obu stronach Wisły po Płock. Jest to jednostka gwarowa, a nie historyczna czy etnograficzna. Podział na Mazowsze bliższe (starsze) i dalsze (nowsze) pochodzi od Kazimierza Nitscha, właściwego twórcy polskiej dialektologii.

Mazowsze bliższe to obszar o znacznie wcześniejszym osadnictwie niż Mazowsze dalsze, poddawany dużym wpływom cywilizacyjnym (rozwój przemysłu, stolica w Warszawie). Siłą rzeczy gwary Mazowsza bliższego są o wiele mniej archaiczne niż gwary Mazowsza dalszego.

Pod względem geograficznym, Mazowsze bliższe zamyka się w granicach Niziny Mazowieckiej, należącej do nizin środkowopolskich.

 
 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS