Mapa serwisu | Ostródzkie
Ostródzkie

Geografia regionu

Historia regionu
Historia wsi
- Dłużki

Region dziś
Wieś dziś
- Dłużki
 

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Dłużki
- Tekst 1
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa — zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa
Literatura

Gwary ostródzkie występują przede wszystkim na terenie dzisiejszego powiatu ostródzkiego, częściowo obejmując swym zasięgiem także powiat olsztyński i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim. Granice tych gwar wyznaczają w przybliżeniu wsie: Witułty, gm. Olsztynek, Mierki, gm. Olsztynek, Swaderki, gm. Olsztynek od wschodu, Lipowo, gm. Kozłowo, Turówko, gm. Kozłowo, Ulnowo, gm. Grunwald od południa, Glaznoty, gm. Ostróda, Lipowo, gm. Ostróda od zachodu oraz Ruś Mała, gm. Ostróda i Liwa, gm. Miłomłyn od północy.Gwary ostródzkie mają wiele wspólnych zjawisk fonetycznych, fleksyjnych, a także słowotwórczych i leksykalnych z jednej strony z terenami Warmii i Mazur, z drugiej strony z gwarami chełmińskimi. Na południu widoczne są pewne wpływy mazowieckie.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS