Mapa serwisu | Pogranicze Mazowsza

Pogranicze Mazowsza

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Słupica
- Bartodzieje
 
Region dziś
Wieś dziś
- Słupica
- Bartodzieje
 
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Słupica
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Bartodzieje
- Tekst 1
- Tekst 2
 
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Pod względem geograficznym dialektologiczne pogranicze mazowiecko-małopolskie znajduje się na styku kilku krain. Tereny dawnej ziemi radomskiej położone dzisiaj w granicach województwa mazowieckiego, historycznie traktowane są jako terytorium małopolskie związane z ziemią sandomierską.

Ziemia radomska położona jest na pograniczu wyżyn i nizin. Jej północno-zachodnia część sytuuje się na Równinie Radomskiej. Główne rzeki tego regionu to: Radomka, Iłżanka, Zwolenka. Na Radomce utworzono największe w międzyrzeczu Wisły i Pilicy Jezioro Domaniowskie. Rzeka po zejściu z rejonu wzgórz płynie w dość szerokiej pradolinie będącej pozostałością po lądolodzie skandynawskim. Radomka uchodzi do Wisły na wysokości ok 160 m.n.p.m. nieopodal Ryczywołu

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS