Mapa serwisu | Śląsk północny

 Śląsk północny 

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Kuniów
- Polska Nowa Wieś
- Przysiecz
 
Region dziś
Wieś dziś
- Kuniów
- Polska Nowa Wieś
- Przysiecz
 
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Kuniów
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
Polska Nowa Wieś
- Tekst 5
Przysiecz
- Tekst 6
- Tekst 7
- Tekst 8
 
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
 
Literatura

Śląsk północny to jednostka dialektologiczna, region wyróżniany w podziałach dialektu śląskiego. W tym ujęciu Śląsk północny to obszary skoncentrowane wokół Opola i Kluczborka z granicą wyłączającą Brzeg i Strzelce Opolskie. Czasem ze względu na nazwę największego miasta bywa nazywany Śląskiem Opolskim lub Opolszczyzną. Utożsamianie jednak Śląska północnego ze Śląskiem Opolskim jest uproszczeniem. Nazwa Śląsk Opolski (Opolszczyzna) w opracowaniach historycznych odnosi się do historycznych ziem Górnego Śląska, które po pierwszej wojnie światowej zostały włączone do Niemiec lub jako określenie dawnego księstwa raciborsko-opolskiego, nie zaś jako termin dialektologiczny. Podobnie nie ma podstaw utożsamianie Śląska północnego z województwem opolskim, gdyż ich granice się nie pokrywają.

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS