Mapa serwisu | Warmia
Warmia

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Dorotowo
- Wipsowo
Region dziś
Wieś dziś
- Dorotowo
- Wipsowo

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Dorotowo
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
Wipsowo

- Tekst 1
Baśnie warmińskie - komiksy

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Warmia to kraina historyczna leżąca w północnej Polsce, w dorzeczu środkowej Łyny i Pasłęki, na styku takich krain geograficznych, jak: Pobrzeże Gdańskie, Nizina Staropruska, Pojezierze Wschodniopomorskie oraz Pojezierze Mazurskie. Jej granice na zachodzie opierają się na rzece Pasłęce, na południu na źródłach Pasłęki i Łyny, na wschodzie sięgają do Reszla, a na północy do Zalewu Wiślanego. Administracyjnie Warmia leży na terenie dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego i mieści się w granicach powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego oraz braniewskiego.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS