Mapa serwisu | Wielkopolska północna
Wielkopolska północna
Geografia regionu
Historia regionu

Dzieje wsi
- Sienno
- Krzyszczewo
- Wola Skorzęcka
Region dziś

Wieś dziś
- Sienno
- Krzyszczewo
- Wola Skorzęcka
Gwara regionu

Teksty gwarowe
Sienno
- Tekst 1
- Tekst 2
Krzyszczewo
- Tekst 1
- Tekst 2
Wola Skorzęcka
- Tekst 1
- Tekst 2
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura 

 Wielkopolska północna jako region dialektologiczny jest wyróżniana we wszystkich podziałach dialektalnych, choć jej granice bywają określane różnie.

Najczęściej przyjmuje się, że Wielkopolska północna to tereny skupione wokół miast: Piła, Chodzież, Czarnków, Złotów, Wieleń, Wągrowiec.

Obszar ten, jak i środkowej części województwa, został ukształtowany przez zlodowacenie północnopolskie (bałtyckie). W wyniku tego teren ten jest nizinny a jego rzeźba bardziej urozmaicona niż część południowa województwa. W części środkowej i północnej Wielkopolski występuje aż około 800 jezior. Dla ochrony ciekawych pozostałości polodowcowych oraz formacji roślinnych utworzono Sierakowski Park Krajobrazowy. Na obszarze północnej Wielkopolski żyją m.in. sarny, dziki, jelenie, daniele, borsuki, żurawie. Na południowych krańcach regionu znajduje się Puszcza Notecka.

 

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS