Mapa serwisu | Wielkopolska południowa
Wielkopolska południowa
Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Bukówiec Górny
- Domachowo
Region dziś
Wieś dziś
- Bukówiec Górny
- Domachowo

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Bukówiec Górny
- Tekst 1
- Tekst 2
Domachowo
Tekst 1
Słowniczek

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

 Wyróżniany w obrębie Wielkopolski właściwej region gwarowy – Wielkopolska południowa – położony jest na geograficznym obszarze Niziny Południowowielkopolskiej, w której skład wchodzą: Wysoczyzna Leszczyńska, Wysoczyzna Kaliska, Dolina Konińska, Kotlina Kolska, Wysoczyzna Włodawska, Równina Rychwalska, Wysoczyzna Turecka, Kotlina Sieradzka, Wysoczyzna Łaska, Kotlina Grabowska, Wysoczyzna Złoczewska, Kotlina Szczercowska, Wysoczyzna Wieruszowska. Kraina ta jest obszarem typowo rolniczym, uprawia się tu przede wszystkim pszenicę, żyto, buraki cukrowe, rzepak oraz warzywa i owoce. 
 
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS