Mapa serwisu | Wielkopolska środkowa

Wielkopolska środkowa

Geografia regionu

Historia regionu
Dzieje wsi
- Baranówko
- Łowęcin
- Lusówko

Region dziś
Wieś dziś
- Baranówko
- Łowęcin
- Lusówko

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Baranówko
- Tekst 1
- Tekst 2
Słowniczek
Łowęcin
- Tekst 1
- Tekst 2
- Słowniczek
Lusówko
- Tekst 1
- Tekst 2
 

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Geograficznie Wielkopolska środkowa położona jest w dolinie Warty (Poznański Przełom Warty); od północy graniczy z Pradoliną Notecką, od południa zaś z Pradoliną Berlińską. Jest to teren tzw. Wysoczyzny Poznańskiej.
Środkowa Wielkopolska to teren wielu jezior (Pojezierze Wielkopolskie) oraz lasów. Ciągną się na obszarze z południowego wschodu od Wrześni na północny zachód ku Noteci, jak również na południe od Poznania. Pojezierze Wielkopolskie jako całość przedstawia szereg wysoczyzn. Od wschodu obszar ten ogranicza dolina Noteci, a od zachodu Bruzda Zbąszyńska.
Wielkopolskę środkową jako subregion w ramach tzw. Wielkopolski właściwej wyróżnia się we wszystkich podziałach dialektu wielkopolskiego. W najbardziej upowszechnionym schematycznym podziale na dialekty i gwary polskie Stanisława Urbańczyka Wielkopolska środkowa zajmuje duży obszar nie tylko centrum Wielkopolski, ale sięga aż po Kalisz (por. wyżej mapa).

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS