Mapa serwisu | Wielkopolska wschodnia
Wielkopolska wschodnia
Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Spławie
- Golina-Kolonia
Region dziś
Wieś dziś
- Spławie
- Golina-Kolonia

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Spławie
- Tekst 1
- Tekst 2
- Tekst 3
Golina-Kolonia
- Tekst 1
- Tekst 2
Krępa
- Tekst 1
Słowniczek

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura
 

Tereny wschodniej Wielkopolski te to skraj Pojezierza Kujawskiego i równocześnie równiny Niziny Wielkopolskiej. W południowej części gminy znajdują się tereny Nadwarciańskiego Parku Narodowego, na których występuje wiele gatunków roślin i zwierząt niespotykanych gdzie indziej (przede wszystkim jest to rzadka roślinność bagienna i wodna).

 Wielkopolska wschodnia jako region dialektalny jest wyróżniana przez wszystkich badaczy, choć nie zawsze określana jest tym mianem. Również zasięg jej gwar przedstawia się nieco odmiennie w koncepcjach poszczególnych badaczy.

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS