Mapa serwisu | Wielkopolska zachodnia
Wielkopolska zachodnia
Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Dąbrówka Wielkopolska
Drawsko
Region dziś
Wieś dziś
- Bolewice
- Dąbrówka Wielkopolska
- Drawsko

Gwara regionu
Teksty gwarowe
Bolewice
Tekst 1
Dąbrówka Wielkopolska
- Tekst 1
Drawsko
- Tekst 1
- Tekst 2
Słowniczek

Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Geografia Wielkopolski zachodniej jako jednostki dialektologicznej kojarzona jest z Puszczą Notecką – jednym z największych w Polsce kompleksów leśnych, zajmującym ok. 135 tys. hektarów. Jej leśny krajobraz urozmaicany jest przez potężne wydmy, których wysokość wynosi średnio 20 m, czasami może osiągać 30, a nawet jak w przypadku Wielkiej Sowy – 42 metry.

Uwzględnione w niniejszym opracowaniu miejscowości Dąbrówka Wielkopolska, Bolewice i Drawsko reprezentują różne obszary ujmowanej dialektologicznie Wielkopolski zachodniej. Zachodnią rubież polskiego zwartego obszaru językowego przedstawia  gwara Dąbrówki Wielkopolskiej; jest to tym samym najbardziej na zachód wysunięta gwara dialektu wielkopolskiego; północno-zachodnią w okolicach Wielenia (tzw. Mazurzy wieleńscy) natomiast – Drawsko.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS