Mapa serwisu | Żywiecczyzna
Żywiecczyzna

Geografia regionu
Historia regionu
Dzieje wsi
- Korbielów
- Złatna
 
Region dziś
Wieś dziś
- Korbielów
- Złatna
 
Gwara regionu
Teksty gwarowe
Korbielów
- Tekst 1
- Tekst 2
Złatna
- Tekst 3
- Tekst 4
- Tekst 5
- Tekst 6
- Tekst 7
- Tekst 8
- Tekst 9
 
Słowniki gwarowe
Kultura ludowa
Literatura

Żywiecczyzna to region w południowo-środkowej Polsce (w południowo-zachodniej Małopolsce), różnie określany przez badaczy, łączony albo z XVI-wieczną ziemią żywiecką, albo węziej z powiatem żywieckim. Najczęściej przyjmuje się, że Żywiecczyzna rozciąga się między Bramą Wilkowicką na północy i granicą polsko-czeską na południu. Wschodnia granica ziemi żywieckiej od Bramy Wilkowickiej ciągnie się do Międzybrodzia Żywieckiego, a następnie grzbietem Beskidu Małego, obejmuje dorzecze Soły i Koszarawy, od zachodu zaś od Bramy Wilkowickiej, przez Magurę Klimczakowską, przełęcze Karkoszczowkę i Salmopolską, wzdłuż pasma Babiej Góry (Beskid Śląski), przez Przełęcz Koniakowską, Ochodzitą aż po Zwardoń na południu.

Ze względów terytorialnych i historycznych gwara żywiecka jest wewnętrznie zróżnicowana. Gwara południowożywiecka należy do grupy gwar pasa górskiego, natomiast północnożywiecka do gwar Pogórza.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS