Opis dialektów polskich | Dialekt mazowiecki

Dialekt mazowiecki

Zasięg terytorialny i podziały dialektu
 
Charakterystyka dialektu
 
Teksty gwarowe:
- Mazowsze bliższe
- Mazowsze dalsze
- Kurpie
- Łowickie
- Podlasie
- Suwalszczyzna
- Mazury
- Warmia
- Ostródzkie
- Lubawskie 
 
Dialekt wczoraj i dziś
Kultura ludowa
 
Literatura

Gwary dialektu mazowieckiego kształtowały się na przestrzeni wieków pod wpływem czynników wewnętrzno- i zewnętrznojęzykowych. Stan dzisiejszy jest wynikiem zamierzchłych dziejów historycznych, ruchów osadniczych, podziałów administracyjnych i kościelnych, lecz także najnowszych dziejów ziem, które ze względu na cechy dialektalne zamieszkującej ich ludności zostały zaklasyfikowane do geograficzno-lingwistycznego obszaru dialektu mazowieckiego.

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS