Opis dialektów polskich | Dialekt śląski

Dialekt śląski

Zasięg terytorialny i podziały dialektu
 
Charakterystyka dialektu
 
Teksty gwarowe:
- Śląsk północny
- Śląsk środkowy
- Śląsk południowy
Dialekt wczoraj i dziś
Kultura ludowa
 
Literatura

 Nazwa Śląsk jest niejednoznaczna, na ogół oznacza historyczną dzielnicę, która wielokrotnie zmieniała swą przynależność państwową. Zresztą samo pojęcie Śląska – z jego wewnętrznymi podziałami ewoluowało w czasie, podobnie jak granice, przynależność państwowa i po części skład etniczny tak określanego terytorium. W tym opracowaniu nazwą Śląsk określa się określony obszar dialektalny, którego mieszkańcy posługują się lokalnymi gwarami.

 
 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS