Autorzy

Autorzy

Oprac. Halina Karaś   

ALEK BEŚKA  Łęczyckie (Dzieje wsi Dobrów, Wieś dziś Dobrów, Teksty gwarowe z Dobrowa),  Podhale (z M. Chrząstek: Dzieje wsi Dzianisz, Wieś dziś Dzianisz, Teksty gwarowe z Kościeliska nr 3,7, 8)

KAROLINA BIELENIN-LENCZOWSKA – Kultura ludowa a gwary ludowe (z H. Karaś) w części: Podstawy dialektologii, Dialekt wielkopolski (Kultura ludowa), Bory Tucholskie (Kultura ludowa), Kociewie (Kultura ludowa z E. Kwapień), Dialekt śląski (Kultura ludowa), Śląsk południowy (Kultura ludowa), Dialekt małopolski (Kultura ludowa z E. Kwapień), Żywiecczyzna (Kultura ludowa), Dialekt mazowiecki (Kultura ludowa z E. Kwapień), Kurpie (Kultura ludowa), Spisz (Kultura ludowa)

AGNIESZKA BIEŃKOWSKALubelszczyzna zachodnia (Wieś dziś Stare Komaszyce, Dzieje wsi Stare Komaszyce)

MARIA CICHY – prezentacja poświęcona kulturze Mazowsza północno-wschodniego (zob. Dialekt mazowiecki // Kultura ludowa)

MARTA CHRZĄSTEK Lubelszczyzna wschodnia (Wieś dziś Niedziałowice, Dzieje wsi Niedziałowice, Teksty gwarowe: Niedziałowice, Słownik gwary wsi Niedziałowice), Podhale (z A. Beśką: Dzieje wsi Dzianisz, Wieś dziś Dzianisz, Teksty gwarowe z Kościeliska nr 3,7)

STANISŁAW CYGAN Kieleckie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Bieliny, Dzieje wsi Radkowice, Dzieje wsi Bęczków, Dzieje wsi Lasocin; Region dziś, Wieś dziś Bieliny, Wieś dziś Radkowice, Wieś dziś Bęczków, Wieś dziś  Lasocin, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bieliny, Radkowice, Bęczków, Lasocin; Kultura ludowa; Literatura)

MAGDALENA DAWID –  Podhale (Teksty gwarowe z Kościeliska nr 4-6)

WANDA DECYK-ZIĘBA Mazowsze dalsze (Wieś dziś Zieleniec, Dzieje wsi Zieleniec, z M. Kresą - Teksty gwarowe: Zieleniec), Kurpie (Wieś dziś Cięćk, Dzieje wsi Cięćk, z M. Kresą: Teksty gwarowe S. Dobosiewicza - Charcibałda, Cięćk, Kadzidło)

ALICJA DYL Łowickie (współudział w opr. kultury ludowej z E. Kwapień i P. Wysockim)

AGNIESZKA DYMIŃSKAMazowsze bliższe (Wieś dziś Przewóz, Dzieje wsi Przewóz, Teksty gwarowe - Przewóz)

JUSTYNA GARCZYŃSKADialekt mazowiecki (Zasięg terytorialny i podziały dialektu; Charakterystyka dialektu), Mazowsze bliższe (Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Drwały, Janówek; Dzieje wsi Drwały, Dzieje wsi Janówek; Wieś dziś Drwały, Wieś dziś Janówek; Literatura), Mazowsze dalsze (Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Borucza, Strachówka, Ruda; Dzieje wsi Strachówka, Dzieje wsi Ruda; Wieś dziś Borucza, Wieś dziś Strachówka), Wieś dziś Ruda), Warmia (Dzieje wsi Dorotowo, Dzieje wsi Wipsowo, Region dziś, Wieś dziś Dorotowo, Wieś dziś Wipsowo, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Dorotowo 1, Wipsowo), Ostródzkie (Geografia regionu, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Tekst gwarowy: Dłużki), Lubawskie (Wieś dziś Iwanki, Dzieje wsi Iwanki, Tekst gwarowy: Iwanki), Mazury (Geografia regionu, Dzieje miasta Biała Piska, Miasto dziś Biała Piska, Dzieje wsi Świdry, Wieś dziś Świdry; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Biała Piska, Świdry), Pogranicze Mazowsza (Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Słupica, Bartodzieje; Dzieje wsi Słupica, Dzieje wsi Bartodzieje; Wieś dziś Słupica, Wieś dziś Bartodzieje)

ZBIGNIEW GREŃ Śląsk południowy (Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Istebna)

IRENA HARASIMOWICZ Krajna (Historia regionu, Dzieje wsi Rudna; Wieś dziś Rudna; Teksty gwarowe: Rudna; Literatura)

WERONIKA IWANEK Żywiecczyzna (Dzieje wsi Korbielów, Dzieje wsi Złatna, Region dziś, Wieś dziś Korbielów, Wieś dziś Złatna)

KATARZYNA JARZYNASuwalszczyzna (z E. Kwapień i B. Zawadzką: Kultura ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego)

ALICJA KACZMAREK I ANNA WOSIAK Lubawskie (Geografia regionu, Dzieje wsi Zwiniarz, Wieś dziś Zwiniarz, współudział: Teksty gwarowe)

HALINA KARAŚ – redakcja całości, Wprowadzenie, "Podstawy dialektologii" (w tym: Kultura ludowa a gwary z K. Bielenin-Lenczowską), "Leksykon terminów i pojęć dialektologicznych", Dialekt małopolski (Zasięg terytorialny i podziały dialektu; Charakterystyka dialektu; Dialekt wczoraj i dziś),  Dialekt wielkopolski (Zasięg terytorialny i podziały dialektu; Charakterystyka dialektu), Nowe dialekty mieszane; Ziemia biecka (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Bugaj, Dzieje wsi Olszyny; Dzieje wsi Sitnica; Region dziś, Wieś dziś Bugaj, Wieś dziś Olszyny, Wieś dziś Sitnica; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bugaj, Olszyny, Sitnica; Kultura ludowa; Literatura), Sądecczyzna (Geografia regionu, Dzieje wsi Łososina Górna, Dzieje wsi Młyńczyska; Dzieje wsi Podegrodzie; Region dziś, Wieś dziś Łososina Górna, Wieś dziś Młyńczyska, Wieś dziś Podegrodzie; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Gwara podegrodzka po półwieczu od badań Eugeniusza Pawłowskiego; Teksty gwarowe: Łososina Górna, Młyńczyska, Podegrodzie; Kultura ludowa; Literatura), Spisz (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Jurgów, Dzieje wsi Niedzica; Region dziś, Wieś dziś Jurgów, Wieś dziś Niedzica, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Jurgów, Niedzica; Literatura), Żywiecczyzna (Geografia regionu, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Korbielów, Złatna; Literatura), Łowickie (Geografia regionu, Dzieje wsi Piaski, Dzieje wsi Urzecze; Wieś dziś Piaski, Wieś dziś Urzecze, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Boczki, Piaski, Urzecze, Zabostów; Literatura), Kurpie (Geografia regionu, Dzieje wsi Charcibałda; Dzieje wsi Dylewo, Dzieje wsi Kadzidło, Wieś dziś Charcibałda, Wieś dziś Dylewo, Wieś dziś Kadzidło; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Charcibałda, Dylewo, Kadzidło; Literatura), Mazowsze dalsze (Dzieje wsi Borucza, Dzieje wsi Niećkowo, Wieś dziś Niećkowo, Teksty gwarowe: Niećkowo) Suwalszczyzna (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Jegliniec, Dzieje wsi Potasznia; Region dziś, Wieś dziś Jegliniec, Wieś dziś Potasznia, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Gwary suwalskie na tle gwar Mazowsza i Kresów północno-wschodnich; Teksty gwarowe: Jegliniec, Potasznia; Literatura), Kociewie (Geografia regionu, Wieś dziś Miłobądz, Wieś dziś Mirotki, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Stan gwar kociewskich dziś; Teksty gwarowe: Mirotki, opracowanie opowiadania i scenariuszy w gwarze kociewskiej autorstwa Barbary Pawłowskiej; Literatura), Bory Tucholskie (Geografia regionu, Dzieje wsi Klonowo, Region dziś, Wieś dziś Bysław, Wieś dziś Cekcyn, Wieś dziś Klonowo, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; wersja rozszerzona: Gwary borowiackie jako typ gwar przejściowych; Teksty gwarowe: Bysław, Cekcyn, Klonowo; Literatura), Krajna (Geografia regionu, Teksty gwarowe: Kleszczyna), Ziemia chełmińsko-dobrzyńska (Geografia regionu, Dzieje wsi Czumsk Mały, Dzieje wsi Kucborek; Wieś dziś Czumsk Mały, Wieś dziś Kucborek, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Czumsk Mały, Kucborek; Literatura), Lasowiacy (Gwara regionu: Charakterystyka gwary  - wersja rozszerzona), opracowanie objaśnień terminów w "dymkach", Literatura do: Mazowsze dalsze, Mazury, Warmia, Ostródzkie, Pogranicze Mazowsza, Śląsk północny, Śląsk środkowy, Śląsk południowy, Lasowiacy, Słowniki gwarowe (wszystkie regiony), Krakowiacy wschodni (z M. Kresą, Gwara regionu – wersja rozszerzona: Przeszłość i teraźniejszość gwar Krakowiaków wschodnich)

JÓZEF KĄŚ Orawa (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Podsarnie, Region dziś, Wieś dziś Podsarnie, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Tekst gwarowy: Podsarnie; Literatura), Podhale (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Bukowina Tatrzańska, Region dziś, Wieś dziś Bukowina Tatrzańska, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bukowina)

ALINA KĘPIŃSKA Sieradzkie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Chojne, Dzieje wsi Woźniki, Dzieje wsi Felicjanów; Region dziś, Wieś dziś Chojne, Wieś dziś Woźniki, Wieś dziś  Felicjanów, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Chojne, Woźniki, Zapusta, Felicjanów; Kultura ludowa; Literatura), Łęczyckie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Bogdańczew, Dzieje wsi Tum; Region dziś, Wieś dziś Bogdańczew, Wieś dziś Tum, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Bogdańczew, Tum; Kultura ludowa; Literatura), Podhale (Dzieje wsi Dzianisz, Wieś dziś Dzianisz, Teksty gwarowe: Dzianisz), Krakowskie (z A. Liberek: teksty gwarowe - Łuczyce, Sułoszowa).

MAŁGORZATA KLINKOSZ  – Kaszuby północne (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Teksty gwarowe z K. Serkowską), Kaszuby środkowe (Geografia regionu, istoria regionu, Dzieje wsi Cewice, Dziej wsi Leźno, Dzieje miasta Kartuzy, Region dziś, Wieś dziś Cewice, Wieś dziś Leźno, Miasto dziś Kartuzy, Teksty gwarowe (teksty z Leźna i z Kartuz z K. Serkowską)), Kaszuby południowe (Geografia regionu,  Historia regionu, Dzieje wsi Czyczkowy, Dzieje miasta Kościerzyna, Dzieje wsi Łubiana, Region dziś, Wieś Czyczkowy dziś), Kultura materialna Kaszub, redakcja i digitalizacja wszystkich materiałów Jerzego Tredera (zob. niżej).

JUSTYNA KOBUS Wielkopolska środkowa (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Baranówko, Dzieje wsi Łowęcin, Region dziś, Wieś dziś Baranówko, Wieś dziś Łowęcin, Gwara regionu: Charakterystyka gwary (wersja podstawowa), z B. Ossowskim - wersja rozszerzona; Teksty gwarowe: Baranówko;  Łowęcin, Literatura), Wielkopolska północna (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Dzieje wsi Sienno, Wieś dziś Sienno, Wieś dziś Krzyszczewo, Dzieje wsi Krzyszczewo, Wies dziś Wola Skorzęcka, Dzieje wsi Wola Skorzęcka ,Teksty gwarowe: Sienno, Krzyszczewo, Wola Skorzęcka, Gwara regionu - wersja rozszerzona, Literatura)

KRZYSZTOF KOWALKOWSKI - Kociewie (Historia regionu  z A. Piotrowską, Dzieje wsi Miłobądz, Dzieje wsi Mirotki, Region dziś z A. Piotrowską) 

AGNIESZKA KOZŁOWSKA, ALEKSANDRA ZIMMER, KATARZYNA SUCAJTYSLubawskie (Gwara regionu, Literatura, współudział: teksty gwarowe), MAŁGORZATA MITKA – Lubawskie (współudział: teksty gwarowe) – pod kierunkiem Piotra Sobotki

ELŻBIETA KRASNODĘBSKA - Dialekt śląski (Śląska kultura ludowa), Śląsk północny (Kultura ludowa), Śląsk środkowy (kultura ludowa)

ALEKSANDRA KRAWCZYK-WIECZOREK Lubelszczyzna wschodnia (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Moniatycze, Dzieje wsi Hutków; Region dziś, Wieś dziś Moniatycze, Wieś dziś Hutków, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Moniatycze, Hutków; Kultura ludowa; Literatura), Przemyskie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Kalników, Dzieje wsi Ostrów; Region dziś, Wieś dziś Kalników, Wieś dziś Ostrów, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Kalników, Ostrów; Kultura ludowa; Literatura), Lubelszczyzna zachodnia (Dzieje wsi Giełczew, Wieś dziś Giełczew, Dzieje wsi Stare Komaszyce, Wieś dziś Stare Komaszyce, Dzieje wsi Krzczeń, Wieś dziś Krzczeń, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Giełczew, Stare Komaszyce, z M. Kresą: Krzczeń; Literatura), Kociewie (Teksty gwarowe: Miłobądz)

MONIKA KRESA Podlasie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Czerwonka, Dzieje wsi Dolistowo Stare, Dzieje wsi Niemirów, Dzieje wsi Śnieżki, Dzieje wsi Gobiaty, Dzieje wsi Gnojno, Dzieje wsi Jasionówka; Region dziś, Wieś dziś Czerwonka, Wieś dziś Dolistowo Stare, Wieś dziś Niemirów, Wieś dziś Śnieżki, Wieś dziś  Gobiaty, Wieś dziś  Gnojno, Wieś dziś Jasionówka; Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Czerwonka, Dolistowo Stare, Niemirów, Śnieżki;, Gobiaty, Gnojno, Jasionówka, Kultura ludowa; Literatura), Śląsk północny (Geografia regionu, Historia regionu z A. Piotrowską, Dzieje wsi Kuniów, Dzieje wsi Polska Nowa Wieś, Dzieje wsi Przysiecz, Region dziś, Wieś dziś Kuniów, Wieś dziś Polska Nowa Wieś, Wieś dziś Przysiecz, Teksty gwarowe: Kuniów, Polska Nowa Wieś, Przysiecz), Śląsk środkowy (Geografia regionu, Historia regionu, Dzieje wsi Halemba, Dzieje wsi Kosztowy, Dzieje wsi Wilcza, Dzieje wsi Kryry, Dzieje wsi Cyprzanów, Dzieje wsi  Łagiewniki Śląskie; Region dziś, Wieś dziś Halemba, Wieś dziś Kosztowy, Wieś dziś Wilcza, Wieś dziś Kryry, Wieś dziś Cyprzanów, Wieś dziś Łagiewniki Śląskie; Teksty gwarowe: Halemba, Kosztowy, Wilcza, Kryry, Cyprzanow, Łagiewniki Śląskie),  Dialekt mazowiecki (Dialekt wczoraj i dziś), Mazowsze bliższe (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś), Mazowsze dalsze (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Dzieje wsi Guzowatka, Wies dziś Guzowatka, Teksty gwarowe: Guzowatka), Kurpie (Historia regionu, Region dziś, z W. Decyk-Ziębą: Teksty gwarowe S. Dobosiewicza: Charcibałda, Cięćk, Kadzidło), Mazury (Historia regionu, Region dziś), Warmia (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Teksty gwarowe: Dorotowo 2, 3, 4, 5), Ostródzkie (Historia regionu, Region dziś), Lubawskie (Historia regionu, Region dziś), Łowickie (Historia regionu, Region dziś), Ziemia chełmińsko-dobrzyńska (Historia regionu, Region dziś), Pogranicze Mazowsza (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś), Wielkopolska zachodnia (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Literatura), Wielkopolska południowa (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś), Dialekt wielkopolski (Dialekt wczoraj i dziś), Krajna (Dzieje wsi Kleszczyna, Wieś dziś Kleszczyna), Kujawy (Region dziś, Dzieje wsi Połajewo, Literatura), Krakowiacy wschodni (Wieś dziś Charsznica, Dzieje wsi Charsznica, Wieś dziś Książ Wielki, Dzieje wsi Książ Wielki, Teksty gwarowe: Charsznica, Książ Wielki), ziemia biecka (Teksty gwarowe: Łużna), Lubawskie (Gwara regionu – wersja rozszerzona: Przeszłość i współczesność gwar lubawskich), Krakowiacy wschodni (z H. Karaś, Gwara regionu – wersja rozszerzona: Przeszłość i teraźniejszość gwar Krakowiaków wschodnich)

EWELINA KWAPIEŃ Warmia i Mazury (Kultura ludowa), Kujawy (Kultura ludowa), Łowickie (Kultura ludowa przy współudziale P. Wysockiego i A. Dyl), Kociewie (Kultura ludowa z K. Bielenin-Lenczowską), Dialekt mazowiecki (Kultura ludowa z K. Bielenin-Lenczowską), Dialekt małopolski (Kultura ludowa z K. Bielenin-Lenczowską), Suwalszczyzna (z K. Jarzyną i B. Zawadzką: Kultura ludowa), Lubelszczyzna zachodnia (kultura ludowa)

AGATA KWAŚNICKA Krakowskie (Gwara regionu: wersja rozszerzona)

AGATA LIBEREK - Krakowskie (Wieś dziś Łuczyce, Dzieje wsi Łuczyce, Wieś dziś Sułoszowa, Dzieje wsi Sułoszowa), z A. Kępińską (Teksty gwarowe - Łuczyce, Teksty gwarowe - Sułoszowa), Krakowiacy wschodni (Miasto dziś Proszowice, Dzieje miasta Proszowice), z A. Kępińską (teksty gwarowe - Proszowice), Podhale: z A. Kępińską (Tekst gwarowy - Rabka Zdrój)

MAGDALENA MAJDAK Pogranicza Mazowsza (Kultura ludowa)

BŁAŻEJ OSOWSKIWielkopolska wschodnia (Geografia regionu, Historia regionu; Region dziś, Wieś dziś Spławie,  Wieś dziś Golina-Kolonia, Dzieje wsi Golina-Kolonia, Wieś dziś Krępa, Dzieje wsi Krępa, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Spławie, Golina-Kolonia, Krępa; Literatura), Wielkopolska północna (Geografia regionu, Gwara regionu: Charakterystyka gwary), Wielkopolska środkowa (Wieś dziś Lusówko, Dzieje wsi Lusówko, Teksty gwarowe: Lusówko, z J. Kobus: Gwara regionu - wersja rozszerzona)

BARBARA PAWŁOWSKA Kociewie: opowiadanie i dwa scenariusze w gwarze kociewskiej (udostępnione przez Autorkę, opracowane pod względem cech gwarowych przez H. Karaś)

AGNIESZKA PIOTROWSKA Śląsk północny (Historia regionu z M. Kresą), Śląsk południowy (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Dzieje wsi Istebna, Wieś dziś Istebna z E. Zegler), Sądecczyzna (Historia regionu), Żywiecczyzna (Historia regionu), Kujawy (Geografia regionu, Historia regionu), Kociewie (Historia regionu z K. Kowalkowskim, Region dziś z K. Kowalkowskim), Bory Tucholskie (Historia regionu, Dzieje wsi Bysław, Dzieje wsi Cekcyn), Kujawy - wersja rozszerzona (Geografia regionu, Historia regionu, Gwara regionu, Wieś dziś Osięciny, Dzieje wsi Osięciny, Kultura ludowa, z M. Kresą: Region dziś)

EWA RODEK Krajna (Kultura ludowa), Dialekt wielkopolski (Kultura ludowa - wersja rozszerzona), Wielkopolska północna (Kultura ludowa), Wielkopolska wschodnia (Kultura ludowa), Wielkopolska środkowa (Kultura ludowa), Wielkopolska południowa (Kultura ludowa), Wielkopolska zachodnia (Kultura ludowa), ziemia chełmińsko-dobrzyńska (Kultura ludowa), Bory Tucholskie (Kultura ludowa).

KAROLINA SERKOWSKA   – Kaszuby północne (Dzieje wsi Łężyce, Dzieje miasta Rumia, Dzieje wsi Starzyno, Wieś dziś Łężyce, Miasto dziś Rumia, Wieś dziś Starzyno, Teksty gwarowe z M. Klinkosz), Kaszuby środkowe (Teksty gwarowe z Leźna i Karuz z M. Klinkosz), Kaszuby południowe (Miasto Kościerzyna dziś, Wieś Łubiana dziś)

JERZY SIEROCIUK Wielkopolska południowa (Dzieje wsi Bukówiec Górny, Wieś dziś Bukówiec Górny, Gwara regionu: Charakterystyka gwary, Teksty gwarowe: Bukówiec Górny, Dzieje wsi Domachowo, Wieś dziś Domachowo, Gwara regionu – wersja rozszerzona), Wielkopolska zachodnia (Wieś dziś Dąbrówka Wielkopolska, Gwara regionu: Charakterystyka gwary, Teksty gwarowe: Dąbrówka W., Wieś Bolewice dziś, Gwara regionu – wersja rozszerzona)

KATARZYNA SORNAT Kołbielszczyzna (Geografia regionu, Historia regionu, Region dziś, Wieś dziś Głupianka, Dzieje wsi Głupianka, Wieś dziś Wola Sufczyńska, Dzieje wsi Wola Sufczyńska, Gwara regionu, Kultura ludowa, Literatura)

IZABELA STĄPOR – Lasowiacy (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Dąbrowica, Dzieje wsi Hucina, Dzieje wsi Jamnica, Dzieje wsi Mazury, Dzieje wsi Wola Raniżowska, Dzieje wsi Wola Żarczycka; Region dziś, Wieś dziś Dąbrowica, Wieś dziś Hucina, Wieś dziś Jamnica, Wieś dziś Mazury, Wieś dziś Wola Raniżowska, Wieś dziś Wola Żarczycka, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Dąbrowica, Hucina, Jamnica, Mazury, Wola Raniżowska, Wola Żarczycka; Kultura ludowa), Krakowiacy wschodni (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Zalipie; Region dziś, Wieś dziś Zalipie, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Zalipie; Kultura ludowa), Krakowskie (Geografia regionu, Historia regionu; Dzieje wsi Płazy, Region dziś, Wieś dziś Płazy, Gwara regionu: Charakterystyka gwary; Teksty gwarowe: Płazy; Kultura ludowa; Literatura), Podhale (Kultura ludowa), Orawa (Dzieje wsi Jabłonka, Wieś dziś Jabłonka, Teksty gwarowe: Jabłonka)

EWA SZTYMELSKA – Mazury (Wieś dziś Jeleniowo, Dzieje wsi Jeleniowo, Teksty gwarowe Jeleniowo)

BARBARA TARAS Kujawy (Wieś dziś Połajewo, Gwara regionu - wersja skrócona, Teksty gwarowe: Połajewo)

JERZY TREDER – Leksykon kaszubski, Kaszubszczyzna (Zasięg terytorialny i podziały kaszubszczyzny, Charakterystyka kaszubszczyzny, Kaszubszczyzna wczoraj i dziś, Kultura niematerialna Kaszub, Słowniki gwarowe, Literatura), Kaszuby północne (Dialekt i gwary regionu), Kaszuby środkowe (Dialekt i gwary regionu) Kaszuby południowe (Dialekt i gwary regionu)

IZABELA WINIARSKA-GÓRSKA Dialekt śląski (Zasięg i podziały dialektu śląskiego, Charakterystyka dialektu śląskiego, Dialekt wczoraj i dziś), Śląsk północny (Gwara regionu: Charakterystyka gwary), Śląsk środkowy (Gwara regionu: Charakterystyka gwary)

PIOTR WYSOCKI - Łowickie (Dzieje wsi Boczki, Dzieje wsi Zabostów, Wieś dziś Boczki, Kultura ludowa z E. Kwapień i A. Dyl) 

BEATA ZAWADZKA Suwalszczyzna (z E. Kwapień i K. Jarzyną: Kultura ludowa Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego)

EWA ZEGLER - Śląsk południowy (Wieś dziś Istebna z A. Piotrowską)

  

RECENZENCI

Prof. dr hab. STANISŁAW DUBISZ

Prof. dr hab. BARBARA FALIŃSKA

Prof. dr hab. HALINA PELCOWA

Prof. dr hab. JANUSZ RIEGER

 

OPRACOWANIE WWW

KRZYSZTOF SIUDZIŃSKI

Pomoc w publikacji materiałów:

ALEKSANDRA ONISZK

SZYMON ONISZK

  

GRAFIKA (MAPY)

ALEKSANDRA KRAWCZYK-WIECZOREK

MONIKA KRESA

IZABELA STĄPOR

 

EKSPLORATORZY

Stanisław Cygan – Kieleckie (Bieliny, Radkowice)

Justyna Garczyńska – Mazowsze dalsze (Borucza, Strachówka)

Weronika Iwanek – Żywiecczyzna (Korbielów, Złatna)

Halina Karaś – Ziemia biecka (Bugaj, Olszyny, Sitnica), Spisz (Jurgów), Mazowsze dalsze (Niećkowo), z I. Stąpor: Orawa (Zubrzyca Górna), z Z. Nowak Lubelszczyzna wschodnia (Hutków) 

Józef Kąś – Orawa (Podsarnie), Podhale (Bukowina Tatrzańska)

Alina Kępińska – Sieradzkie, Łęczyckie, Podhale (Dzianisz)

Justyna Kobus – Wielkopolska środkowa (Baranówko), Wielkopolska północna (Sienno z B. Osowskim)

Monika Kresa – Śląsk północny (Kuniów, Przysiecz, Polska Nowa Wieś z E. Kurowską)

Zofia Nowak – Lubelszczyzna wschodnia (Hutków) 

Błażej Osowski – Wielkopolska wschodnia (Spławie), Wielkopolska północna (Sienno z J. Kobus)

Izabela Stąpor – Lasowiacy (Dąbrowica, Hucina, Jamnica, Mazury, Wola Raniżowska, Wola Żarczycka), Krakowiacy wschodni (Zalipie), Krakowskie (Płazy), Spisz (Jurgów), Podhale (nagrania w tekście o kulturze ludowej), Orawa (Jabłonka)

Aldona Rogowska – Śląsk północny (Polska Nowa Wieś – wiersz)

oraz zespołowo z poszczególnych regionów i wsi:

pod kierunkiem Justyny Garczyńskiej,:

Dagna Kruszewska, Małgorzata Nadwadowska – Spisz (Niedzica)

Ewa Mroczkowska (Charcibałda) - Kurpie

Agnieszka Kucharczuk, Aleksandra Kędzierska, Anna Józefina Czechak (Niemirów) – Podlasie

Agnieszka Komorowska, Monika Kuśmierek, Wojciech Lenartowicz – Śląsk środkowy (Wilcza)

Kamila Dutkiewicz, Martyna Przedpolewska - Lubelszczyzna zachodnia (Giełczew)

Paweł Wiszomirski – Lubelszczyzna wschodnia (Moniatycze)

Magdalena Chudzik, Ewa Glińska, Magdalena Kłosińska, Kinga Michalska- Lubelszczyzna zachodnia (Krzczeń)  

Agnieszka Bińkowska Lubelszczyzna zachodnia (Stare Komaszyce)

Joanna Matras, Anna Kłos, Anna Mijas (Łososina Górna), Izabela Piętka, Karolina Szymbor (Młyńczyska), Katarzyna Kalisz (Podegrodzie)  – Sądecczyzna (Lachy)

Marta Frączek, Magdalena Lenart, Marta Michalak – Przemyskie

Miriam Mazur, Krzysztof Cieślik - Przemyskie (Ostrów)

Małgorzata Mikulska i Magdalena Kozłowska (Jegliniec), Urszula Perkowska (Potasznia) – Suwalszczyzna

Marta Nowakowska i Natalia Rowińska (Bysław, Cekcyn), Katarzyna Antczak i Katarzyna Cackowska (Klonowo) – Bory Tucholskie

Piotr Dąbrowski, Izabela Bogno, Adrianna Janusz, Tomasz Kupiecki (Miłobądz, Mirotki) – Kociewie

Marta Osińska i Wioleta Sawicka – Krajna (Rudna)

Julia Pikacz, Anna Godziuk (Biała Piska) – Mazury

Paweł Ziętara (Drwały), Jakub Wawer, Wioletta Sawicka, Monika Ziuzia, Ewa Budek (Janówek) – Mazowsze bliższe

Dagmara Dusińska, Jolanta Karaś (Czumsk Mały), Monika Podkościelna, Katarzyna Składanek, Aleksandra Poprzeczko, Michał Krzymowski (Kucborek) – ziemia chełmińsko-dobrzyńska

pod kierunkiem Haliny Karaś:

Beata Giełażyn (Dolistowo Stare) – Podlasie

Magdalena Lisowiec, Izabela Kraszewska – Śląsk południowy (Istebna)

Karol Samsel (Kadzidło), Ewelina Pajka (Dylewo) – Kurpie

Magdalena Kondratowicz, Karol Kwiatkowski – Pogranicze Mazowsza

Karolina Kurzydło, Ada Sieńkowska – Warmia

Alicja Wójcicka i Magdalena Szugiero  – Kociewie (Mirotki)

Piotr Wysocki – Łowickie (Boczki), Krajna (Kleszczyna)  

pod kierunkiem Aliny Kępińskiej i Izabeli Winiarskiej:

Alek Beśka, Marta Chrząstka, Magdalena Dawid – Podhale (Kościelisko)

pod kierunkiem Piotra Sobotki:

Alicja Kaczmarek, Anna Wosiak, Agnieszka Kozłowska, Katarzyna Sucajtys, Piotr Sobotka – Lubawskie

  

ZAPIS TEKSTÓW

Weronika Iwanek 

Jolanta Janusz

Monika Kresa

Iwona Konopińska 

Agnieszka Kozłowska

Anna Lipka

Małgorzata Mitka.

Anna Olczak

Agnieszka Piotrowska

Izabela Stąpor

Piotr Wysocki

Beata Zaluza

oraz autorzy opracowań gwarowych

 

BIBLIOGRAFIA

Justyna Suracka

Beata Zaluza

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

oraz autorzy opracowań gwar, kultury ludowej, historii i współczesności regionów

 

ZDJĘCIA I FILMY

Wiktor Antosik – Łowickie (kultura ludowa)

Aleksy Beśka - Podhale

Karolina Bielenin-Lenczowska – Śląsk i Żywiecczyzna (kultura ludowa)

Sigitas Birgielis – Suwalszczyzna

Dariusz Budzik – Podhale, Mazowsze dalsze

Marta Chrząstek – Podhale

Patrycja Dacko - Przemyskie (Kalników)

Renata Dombrowska – Kociewie

ks. A. Dworzycki – Lubelszczyzna wschodnia

J. Dybala – Lubelszczyzna zachodnia

Alicja Dyl – Łowickie (kultura ludowa)

Justyna Garczyńska – ziemia chełmińsko-dobrzyńska, Pogranicze Mazowsza, Mazowsze bliższe, Mazowsze (kultura ludowa), Wielkopolska (kultura ludowa)

Beata Giełażyn – Dolistowo Stare (Podlasie)

Bartłomiej Gołąb – Lubelszczyzna wschodnia (kultura ludowa), Lubelszczyzna zachodnia

Weronika Iwanek – Żywiecczyzna

Monika Jamróz – Kieleckie

Jolanta Janusz – ziemia biecka, Sądecczyzna

Renata Jujeczka – Podhale

Alicja Kaczmarek i Anna Wosiek – Lubawskie

Halina Karaś – ziemia biecka, Sądecczyzna, Spisz, Orawa, Przemyskie, Lubelszczyzna wschodnia, Mazowsze dalsze, Mazury

Joanna Karłowicz-Budzik – Mazowsze dalsze

Józef Kąś – Podhale, Orawa

Alina Kępińska – Sieradzkie, Łęczyckie, Podhale

Justyna Kobus – Baranówko (Wielkopolska środkowa), Wielkopolska północna

Agnieszka Komorowska – Wilcza (Śląsk środkowy)

Grażyna Kościelna – Kociewie (Mirotki)

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek – Kociewie, Bory Tucholskie, Lubelszczyzna zachodnia, Śląsk południowy

Katarzyna Kresa - Podlasie

Monika Kresa- Podlasie, Pogranicze Mazowsza, Mazowsze bliższe, Spisz, Śląsk północny

Justyna Król – Łowickie (kultura ludowa)

Magdalena Kułak – Podlasie

Monika Kuśmirek – Wilcza (Śląsk środkowy)

Ewelina Kwapień – Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Warmia, Lubelszczyzna wschodnia (kultura ludowa), Mazowsze (kultura ludowa), Łowickie (kultura ludowa)

Maciej Łabudzki – Kociewie, Bory Tucholskie, Krajna, Wielkopolska (kultura ludowa)

Wojciech Lenartowicz – Śląsk środkowy (Wilcza)

Magdalena Majdak – Pogranicze Mazowsza (kultura ludowa)

Sylwester Marchewka - Kurpie

Agnieszka Nowak – Śląsk środkowy

Angelika Ojdana – Podhale

Mieczysław Olender – Charcibałda (Kurpie)

Błażej Osowski – Spławie (Wielkopolska wschodnia)

Ewelina Pajka – Kurpie (Dylewo)

Dorota Pawłowska – Kociewie (Mirotki)

Jan Piotrowski – Mazowsze

Lidia Postek – Jurgów (Spisz)

Aldona Rogowska – Wielkopolska (kultura ludowa)

Tomasz Sandrzyk – Orawa

Wojciech Sandrzyk – Orawa

Julita Sarnowska – Łowickie (kultura ludowa)

Jerzy Sierociuk – Wielkopolska zachodnia i południowa

Magdalena Skibniewska – Śląsk południowy

Izabela Stąpor – Lasowiacy (zdjęcia i filmy), Krakowskie, Krakowiacy Wschodni, Podhale (kultura ludowa), Orawa, Spisz, Sądecczyzna, Kurpie, Warmia, Małopolska (kultura ludowa)

Katarzyna Węglicka – Mazowsze bliższe, Mazowsze dalsze, Warmia i Mazury (kultura ludowa), Łowickie, Ostródzkie

Teresa Wieczorek – Przemyskie

Paweł Wojtys – Kieleckie

Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Mazowsze dalsze

Agata i Jakub Wolscy – Łowickie (kultura ludowa)

Piotr Wysocki – Łowickie, Krajna, ziemia chełmińsko-dobrzyńska

Krzysztof Zabiegliński

Karolina Serkowska

Małgorzata Klinkosz

Roman Drzeżdżon

Michał Wiśniewski

Andrzej Jastrzembski

Regina Białk

Katarzyna Główczewska

Monika Pek

Bartosz Stachowiak

Lech Zdrojewski


oraz zdjęcia udostępnione przez Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Etnograficzne we Włocławku (skansen w Kłóbce), Urząd Gminy w Kadzidle, Urząd Gminy w Myszyńcu.

  

PRACE TECHNICZNE (M.IN. DŹWIĘKOWA BAZA DANYCH)

Justyna Garczyńska

Irena Harasimowicz

Weronika Iwanek

Katarzyna Janikowska

Jolanta Janusz

Alina Kępińska

Justyna Kobus

Aleksandra Krawczyk-Wieczorek

Monika Kresa

Agata Liberek

Błażej Osowski

Izabela Stąpor

Izabela Winiarska-Górska

  

KOREKTA

Halina Karaś

Monika Kresa

(Wersja podstawowa: Halina Karaś, Emilia Tomczyk, Monika Dobek, Katarzyna Foremniak)

 

 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS