Mapa serwisu

Mapa serwisu

     Start
     Wprowadzenie
          Podziękowania
          Wstęp
          Cele kompendium
          Zakres kompendium
          Autorzy
          Dialektyzmy a regionalizmy
          Dialektyzmy a regionalizmy
          Gwary przejściowe i mieszane
          Gwary przejściowe i mieszane
          Dialekty polskie — historia
          Gwary polskie za granicą
          Tzw. przełączanie kodu
          Geografia lingwistyczna
          Geografia lingwistyczna
          Stylizacja kresowa
          Dialekt mazowiecki
                 Zasięg terytorialny i podziały dialektu
                 Charakterystyka dialektu
                 Dialekt wczoraj i dziś
                         - Pochodzenie nazwy Mazowsze
                         - Podziały administracyjne
                         - Podziały kościelne
                         - Stosunki własnościowe w osadnictwie wiejskim
                 Kultura ludowa (Mazowsze)
                         - Kultura ludowa (Mazowsze)
                         - Osadnictwo
                         - Tradycyjny strój
                         - Obrzędowość doroczna
                         - Obrzędowość rodzinna
                         - Kuchnia regionalna
                 Literatura
                 Mazowsze bliższe
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Kołbielszczyzna
                               Geografia regionu
                               Historia regionu
                                      Dzieje wsi Głupianka
                                      Dzieje wsi Wola Sufczyńska
                               Region dziś
                                      Wieś dziś Głupianka
                                      Wieś dziś Wola Sufczyńska
                               Gwara regionu (wersja podstawowa)
                                      Tekst 1
                                      Tekst 2
                                      Tekst 3
                               Kultura Ludowa (wersja podstawowa)
                                      Tradycyjny strój ludowy
                                      Kuchnia ludowa
                                      Taniec Ludowy
                                      Obrzędowość doroczna
                                      Obrzędowość rodzinna
                                      Wesele Kobielskie
                                      Przyśpiewki ludowe
                                      Zabobony i podania o demonach
                                      Rękodzieło
                               Literatura
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Drwały
                               Janówek
                               Przewóz
                         - Region dziś
                               Drwały
                               Janówek
                               Przewóz
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                         - Literatura
                         - Kultura ludowa (Mazowsze dalsze)
                               Budownictwo
                               Strój ludowy
                               Folklor
                               Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Mazowsze dalsze
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Borucza
                               Strachówka
                               Niećkowo
                               Ruda
                               Guzowatka
                               Zieleniec
                         - Region dziś
                               Borucza
                               Strachówka
                               Niećkowo
                               Ruda
                               Guzowatka
                               Zieleniec
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                               Tekst 1
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                               Tekst 12
                               Tekst 13
                               Tekst 14
                               Tekst 15
                               Tekst 16
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Kultura ludowa
                               Kultura materialna (Mazowsze dalsze)
                               Kultura społeczna (Mazowsze dalsze)
                               Zwyczaje weselne (Mazowsze dalsze)
                               Zwyczaje pogrzebowe (Mazowsze dalsze)
                               Literatura
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Kurpie
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Cięck)
                               Charcibałda
                               Dylewo
                               Kadzidło
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Cięck)
                               Charcibałda
                               Dylewo
                               Kadzidło
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst gwarowy (Cięćk)
                               Tekst gwarowy (Kadzidło)
                               Tekst gwarowy (Charcibałda)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                               Strój kurpiowski Puszczy Białej
                               Zwyczaje
                               Dom i jego wyposażenie
                               Kuchnia
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Łowickie
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Boczki
                               Piaski
                               Urzecze
                               Zabostów
                         - Region dziś
                               Boczki
                               Piaski
                               Urzecze
                               Zabostów
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                               Tekst 12
                               Tekst 13
                         - Kultura Ludowa (wersja podstawowa)
                               Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Budownictwo (łowickie)
                               Wnętrze chałupy łowickiej
                               Tkactwo (łowickie)
                               Strój łowicki
                               Ozdoby papierowe (łowickie)
                               Obrzędy doroczne i rodzinne (łowickie)
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Podlasie
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu (wersja rozszerzona)
                         - Historia regionu
                               Czerwonka
                               Dolistowo Stare
                               Niemirów
                               Śnieżki
                               Gnojno
                               Gobiaty
                               Jasionówka
                               Czechy
                         - Region dziś
                               Czerwonka
                               Dolistowo Stare
                               Niemirów
                               Śnieżki
                               Gnojno
                               Gobiaty
                               Jasionówka
                               Czechy
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                               Tekst 12
                               Tekst 13
                               Tekst 14
                               Tekst 15
                               Tekst 16
                               Tekst 17
                               Tekst 18
                               Tekst 20
                               Tekst 21
                               Tekst 22
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Suwalszczyzna
                         - Geografia regionu
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Pomiany)
                               Jegliniec
                               Potasznia
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Pomiany)
                               Jegliniec
                               Potasznia
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Pomiany (tekst gwarowy 1)
                               Tekst 1
                               Pomiany (tekst gwarowy 2)
                               Tekst 2
                               Pomiany (tekst gwarowy 3)
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                               Kultura materialna
                               Tkactwo
                               Garncarstwo
                               Plecionkarstwo
                               Kultura społeczna i duchowa
                               Religijność i rzeźba
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Mazury
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Jeleniowo)
                               Dzieje wsi - Świdry (Mazury)
                               Biała Piska
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Jeleniowo)
                               Wieś dziś - Świdry (Mazury)
                               Biała Piska
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst gwarowy (Jeleniowo)
                               Tekst gwarowy (Jeleniowo)
                               Tekst 1 (Świdry, Mazury)
                               Tekst 1
                               Tekst 2 (Świdry, Mazury)
                               Tekst 2
                               Tekst 3 (Świdry, Mazury)
                               Tekst 3
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Warmia
                         - Geografia regionu
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Zapożyczenia niemieckie (Warmia, Mazury)
                         - Historia regionu
                               Wieś dziś - Wipsowo
                               Dzieje wsi - Wipsowo
                               Dorotowo
                         - Słownictwo (Warmia, Mazury, Ostródzkie)
                         - Region dziś
                               Dorotowo
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                               Katolicyzm (Warmia)
                               Folklor (Warmia)
                               Zwyczaje (Warmia)
                               Literatura (Warmia)
                               Bajka (Warmia)
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                               Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                               Osadnictwo i budownictwo
                               Tradycyjne wyposażenie wnętrz mieszkalnych
                               Kuchnia
                               Obrzędowość doroczna
                               Obrzędowość rodzinna
                               Strój ludowy
                               Bibliografia
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Ostródzkie
                         - Tekst gwarowy (Dłużki)
                         - Wieś dziś (Dłużki)
                         - Historia wsi (Dłużki)
                         - Geografia regionu
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Historia regionu
                         - Region dziś
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                         - Kultura ludowa
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Lubawskie
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Iwanki)
                               Zwiniarz
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Iwanki)
                               Zwiniarz
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
          Dialekt wielkopolski
                 Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                 Wielkopolska zachodnia
                         - Wieś dziś
                         - Dzieje wsi - Drawsko
                         - Tekst 1
                         - Tekst 2
                         - Dzieje wsi - Dąbrówka Wielkopolska
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                         - Region dziś
                               Dąbrówka Wielkopolska
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                         - Słowniczek
                         - Kultura ludowa (Wielkopolska zachodnia)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                 Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                 Wielkopolska wschodnia
                         - Tekst 1 (Krępa)
                         - Tekst 1 (Golina-Kolonia)
                         - Tekst 2 (Golina-Kolonia)
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi - Spławie
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Golina-Kolonia)
                               Spławie
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                         - Słowniczek
                         - Kultura ludowa (Wielkopolska wchodnia)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Wielkopolska południowa
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Bukówiec Górny
                         - Region dziś
                               Bukówiec Górny
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                         - Słowniczek
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                               Hazacy
                               Obrzędowość na Biskupiźnie
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Wielkopolska środkowa
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Lusówko)
                               Baranówko
                               Łowęcin
                         - Region dziś
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Lusówko)
                               Baranówko
                               Łowęcin
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst gwarowy (Lusówko)
                               Tekst gwarowy (Lusówko)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                         - Słowniczek
                         - Słowniczek
                         - Kultura ludowa (Wielkopolska środkowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Wielkopolska północna
                         - Region dziś (Wielkoolska północna)
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Historia regionu (Wielkopolska północna)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Sienno
                               Wieś dziś (Krzyszczewo)
                               Dzieje wsi (Krzyszczewo)
                               Wieś dziś (Wola Skorzęcka)
                               Dzieje wsi (Wola Skorzęcka)
                               Sienno
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 1 (Krzyszczewo)
                               Tekst 2 (Krzyszczewo)
                               Tekst 1 (Wola Skorzęcka)
                               Tekst 2 (Wola Skorzęcka)
                               Tekst 2
                         - Kultura ludowa (Wielkopolska północna)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Krajna
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Rudna
                               Kleszczyna
                         - Region dziś
                               Rudna
                               Kleszczyna
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Obrzędowość doroczna - Krajna
                               Obrzędowość rodzinna - Krajna
                               Kultura materialna (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Kociewie
                         - Geografia regionu
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Historia regionu
                               Miłobądz
                               Mirotki
                         - Region dziś
                               Miłobądz
                               Mirotki
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                         - Opowiadanie w gwarze kociewskiej
                         - Scenariusz nr 1 w gwarze kociewskiej
                         - Scenariusz nr 2 w gwarze kociewskiej
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Bory Tucholskie
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Bysław
                               Cekcyn
                               Klonowo
                         - Region dziś
                               Bysław
                               Cekcyn
                               Klonowo
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Kujawy
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                               Strój (wersja rozszerzona)
                               Zabudowa (wersja rozszerzona)
                               Rzemiosło (wersja rozszerzona)
                               Muzyka i taniec (wersja rozszerzona)
                               Zwyczaje żniwne (wersja rozszerzona)
                               Zwyczaje doroczne (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Historia regionu (Kujawy)
                         - Geografia regionu (Kujawy)
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Osięciny)
                               Połajewo
                                      Połajewo
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Osięciny)
                               Połajewo
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst piosenki 1
                               Tekst piosenki 2
                               Tekst piosenki 3
                               Tekst piosenki 4
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Kultura materialna (wersja podstawowa)
                               Obrzędy i zwyczaje doroczne (Kujawy)
                               Obrzędy rodzinne (Kujawy)
                               Bibliografia opracowania (Kujawy)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Ziemia chełmińsko-dobrzyńska
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Czumsk Mały
                               Kucborek
                         - Region dziś
                               Czumsk Mały
                               Kucborek
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Zasięg terytorialny i podziały dialektu
                 Charakterystyka dialektu
                 Wielkopolska zachodnia
                 Wielkopolska wschodnia
                 Wielkopolska południowa
                 Wielkopolska środkowa
                 Wielkopolska północna
                 Krajna
                 Kociewie
                 Bory Tucholskie
                 Kujawy
                 Ziemia chełmińsko-dobrzyńska
                 Dialekt wczoraj i dziś
                 Kultura ludowa (dialekt wielkopolski)
                 Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                         - Kultura materialna
                         - Obrzędowość doroczna
                 Literatura
          Dialekt małopolski
                 Zasięg terytorialny i podziały dialektu
                 Charakterystyka dialektu
                 Dialekt wczoraj i dziś
                 Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                 Literatura
                 Pogranicze Mazowsza
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Wieś dziś - Bartodzieje
                               Słupica
                               Dzieje wsi - Bartodzieje
                         - Region dziś
                               Słupica
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1 (Bartodzieje)
                               Tekst 2 (Bartodzieje)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Łęczyckie
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                               Wesele oraz piosenki i przyśpiewki weselne
                               Legendy o Borucie
                               Obrzędy doroczne: Niedziela Palmowa i Wielkanoc
                               Twórczość ludowa w Łęczyckiem
                               Obrzędowość ludowa
                               Strój męski
                               Inne legendy łęczyckie
                               Łęczycki strój ludowy
                               Strój kobiecy
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Dobrów)
                               Bogdańczew
                               Tum
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Dobrów)
                               Bogdańczew
                               Tum
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 12 (Dobrów)
                               Tekst 13 (Dobrów)
                               Tekst 14 (Dobrów)
                               Tekst 15 (Dobrów)
                               Tekst 16 (Dobrów)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Kieleckie
                         - Słownik gwarowy (Kieleckie)
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Bęczków)
                               Bieliny
                               Radkowice
                               Lasocin
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Bęczków)
                               Bieliny
                               Radkowice
                               Lasocin
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst gwarowy 1 (Bęczków)
                               Tekst gwarowy 2 (Bęczków)
                               Tekst gwarowy 3 (Bęczków)
                               Tekst gwarowy 4 (Bęczków)
                               Tekst gwarowy 5 (Bęczków)
                               Tekst gwarowy 6 (Bęczków)
                               Tekst gwarowy 7 (Bęczków)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                               Tekst 12
                               Tekst 13
                               Tekst 14
                               Tekst 15
                               Tekst 16
                               Tekst 17
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Lasowiacy
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dąbrowica
                               Hucina
                               Jamnica
                               Mazury
                               Wola Raniżowska
                               Wola Żarczycka
                         - Region dziś
                               Dąbrowica
                               Hucina
                               Jamnica
                               Mazury
                               Wola Raniżowska
                               Wola Żarczycka
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                         - Słowniczek
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Strój ludowy (lasowiacy)
                               Kuchnia regionalna (lasowiacy)
                               Dom i jego wyposażenie (lasowiacy)
                               Praca na wsi (lasowiacy)
                               Wierzenia, obrzędy, zwyczaje (lasowiacy)
                               Twórczość ludowa (lasowiacy)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Krakowiacy wschodni
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Zalipie
                               Charsznica
                               Książ Wielki
                         - Region dziś
                               Zalipie
                               Charsznica
                               Książ Wielki
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Słowniki Gwarowe
                 Lubelszczyzna zachodnia
                         - Geografia regionu
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Historia regionu
                               Historia wsi (Krzczeń)
                               Giełczew
                               Dzieje wsi (Stare Komaszyce)
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Krzczeń)
                               Giełczew
                               Wieś dziś (Stare Komaszyce)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 1 (Krzczeń)
                               Tekst 1 (Stare Komaszyce)
                               Tekst 2
                               Tekst 2 (Krzczeń)
                               Tekst 2 (Stare Komaszyce)
                               Tekst 3
                               Tekst 3 (Krzczeń)
                               Tekst 3 (Stare Komaszyce)
                               Tekst 4
                               Tekst 4 (Krzczeń)
                               Tekst 4 (Stare Komaszyce)
                               Tekst 5 (Stare Komaszyce)
                               Tekst 6 (Stare Komaszyce)
                         - Literatura
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Kultura materialna
                               Strój ludowy (Lubelszczyzna zachodnia)
                               Rękodzieło (Lubelszczyzna zachodni)
                               Kultura społeczna
                               Obrzędy i zwyczaje doroczne (Lubleszczyzna zachodnia)
                               Kuchnia regionalna (Lubleszczyzna zachodnia)
                               Literatura (Lubleszczyzna zachodnia)
                         - Słowniki gwarowe
                 Lubelszczyzna wschodnia
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                         - Historia regionu (wersja rozszerzona)
                         - Słownik gwarowy (Niedziałowice)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Niedziałowice)
                               Moniatycze
                               Hutków
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Niedziałowice)
                               Moniatycze
                               Hutków
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst gwarowy (Niedziałowice)
                               Tekst gwarowy (Niedziałowice)
                               Tekst gwarowy (Niedziałowice)
                               Tekst gwarowy (Niedziałowice)
                               Tekst gwarowy (Niedziałowice)
                               Tekst gwarowy (Niedziałowice)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Przemyskie
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu (wersja rozszerzona)
                         - Historia regionu
                               Kalników
                               Ostrów
                         - Region dziś
                               Kalników
                               Ostrów
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Ziemia biecka
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi - Łużna
                               Bugaj
                               Olszyny
                               Sitnica
                         - Region dziś
                               Wieś dziś - Łużna
                               Bugaj
                               Olszyny
                               Sitnica
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                               Tekst 12
                               Tekst 13
                               Tekst 14
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                               Strój ludowy
                               Kuchnia regionalna
                               Dom i jego wyposażenie
                               Prace domowe
                               Tradycyjne zajęcia (zawody)
                               Obrzędowość doroczna
                               Obrzędowość rodzinna
                               Wierzenia i przesądy
                         - Słowniki gwarowe
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Sądecczyzna
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Łososina Górna
                               Młyńczyska
                               Podegrodzie
                         - Region dziś
                               Łososina Górna
                               Młyńczyska
                               Podegrodzie
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Lachy jako grupa etnograficzna
                               Strój lachowski
                               Kuchnia lachowska
                               Budownictwo
                               Wnętrza i wyposażenie domu
                               Obrzędowość doroczna
                               Obrzędowość rodzinna
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Podhale
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje miasta (Rabka)
                               Bukowina Tatrzańska
                               Kościelisko
                               Dzianisz
                         - Region dziś
                               Miasto dziś (Rabka)
                               Bukowina Tatrzańska
                               Kościelisko
                               Dzianisz
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                               Tekst 12
                               Tekst 13
                               Tekst 14
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Strój ludowy
                               Dom
                               Kuchnia regionalna
                               Praca
                               Rzemiosło
                               Obrzędy i zwyczaje
                               Wiara i religijność
                               Twórczość ludowa
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Spisz
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Jurgów
                               Niedzica
                         - Region dziś
                               Jurgów
                               Niedzica
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Orawa
                         - Literatura
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Podsarnie
                               Jabłonka
                         - Region dziś
                               Podsarnie
                                Jabłonka
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                 Żywiecczyzna
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Korbielów
                               Złatna
                         - Region dziś
                               Korbielów
                               Złatna
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                         - Kultura ludowa (Żywiecczyzna)
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Sieradzkie
                         - Region dziś
                         - Sieradzkie kultura (wersja rozszerzona)
                               Strój kobiecy
                               Strój męski
                               Obrzędowość doroczna: Boże Narodzenie i Wielkanoc
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Lututów
                               Dzieje wsi (Choszczewo)
                               Chojne
                               Dzieje wsi (Felicjanów)
                               Woźniki
                               Dzieje wsi (Folwarki)
                         - Region dziś
                               Lututów
                               Folwarki
                               Woźniki
                               Wieś dziś (Choszczewo)
                               Chojne
                               Wieś dziś (Felicjanów)
                               Woźniki
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst gwarowy (Lututów)
                               Tekst gwarowy (Lututów)
                               Tekst gwarowy (Lututów)
                               Tekst gwarowy (Folwarki)
                               Tekst gwarowy (Folwarki)
                               
                               Tekst gwarowy (Choszczewo)
                               Tekst gwarowy (Choszczewo)
                               Tekst gwarowy (Choszczewo)
                               Tekst gwarowy 1 (Felicjanów)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst gwarowy 2 (Felicjanów)
                               Tekst 3
                               Tekst gwarowy 3 (Felicjanów)
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                               Tekst 11
                               Tekst 12
                               Tekst 13
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                               Strój ludowy
                               Dom i jego wyposażenie
                               Jedzenie i jego przygotowanie
                               Praca i jej zwieńczenie
                               Zwyczaje weselne
                               Obrzędy świąteczne
                               Twórczość ludowa
                               Teksty gwarowe
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Krakowskie
                         - Gwara regionu (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Płaza
                               Łuczyce
                               Suloszowa
                         - Region dziś
                               Płaza
                               Łuczyce
                               Suloszowa
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                               Tekst 10
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
          Dialekt śląski
                 Kultura ludowa
                 Zasięg terytorialny i podziały dialektu
                 Charakterystyka dialektu
                 Dialekt wczoraj i dziś
                         - Pierwotne granice śląskiego regionu
                         - Przedsłowiańscy mieszkańcy Śląska
                         - Pierwotne granice wewnątrzetniczne
                         - Pochodzenie nazwy Śląsk
                         - Osadnictwo na Śląsku
                         - Kultura literacka na Śląsku w języku polskim
                         - Języki urzędowe na Śląsku. Uwagi
                         - Spory o status śląszczyzny
                 Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                 Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                         - Budownictwo wiejskie
                               Budownictwo wiejskie na Śląsku północnym
                               Budownictwo wiejskie na Śląsku środkowym
                               Budownictwo wiejskie na Śląsku południowym
                         - Wnętrza i wyposażenie domu
                         - Kuchnia śląska
                         - Strój ludowy
                               Strój rozbarski (bytomski)
                                      Rozbarski strój kobiecy
                                      Rozbarski strój męski
                                      Rozbarski strój ślubny
                               Strój opolski
                                      Opolski strój kobiecy
                                      Opolski strój ślubny
                               Strój cieszyński
                                      Cieszyński strój kobiecy
                                      Cieszyński strój męski
                         - Obrzędowość doroczna
                               Adwent
                               Andrzejki
                               Święta Barbara
                               Święty Mikołaj
                               Boże Narodzenie
                               Karnawał
                               Wielki Post
                               Od Palmowej Niedzieli do Świąt Wielkanocnych
                               Wielkanoc
                               Zielone Świątki i Boże Ciało
                               Dożynki
                         - Obrzędowość rodzinna
                               Narodziny dziecka
                               Wesele
                               Pogrzeb
                         - Sztuka ludowa
                               Budownictwo wiejskie
                               Drewniane sprzęty
                               Wyroby kowalskie
                               Wyroby ceramiczne
                               Wyroby plecionkarskie
                               Zabawki dziecięce
                               Tkaniny i wyroby koronkarskie
                               Rekwizyty obrzędowe
                               Istrumenty muzyczne
                               Rzeźba
                               Malarstwo
                 Literatura
                 Śląsk północny
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Kuniów
                               Polska Nowa Wieś
                               Przysiecz
                         - Region dziś
                               Kuniów
                               Polska Nowa Wieś
                               Przysiecz
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Teksty 1
                               Teksty 2
                               Teksty 3
                               Teksty 4
                               Teksty 5
                               Teksty 6
                               Teksty 7
                               Teksty 8
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Śląsk środkowy
                         - Tekst gwarowy 1 (Kryry)
                         - Tekst gwarowy 2 (Kryry)
                         - Tekst gwarowy 3 (Kryry)
                         - Tekst gwarowy (Cyprzanów)
                         - Geografia regionu
                         - Tekst gwarowy 1 (Łągiewniki Śląskie)
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi (Kryry)
                               Halemba
                               Dzieje wsi (Cyprzanów)
                               Dzieje wsi (Łągiewniki Śląskie)
                               Kosztowy
                               Wilcza
                         - Tekst gwarowy 2 (Łągiewniki Śląskie)
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Kryry)
                               Halemba
                               Wieś dziś (Cyprzanów)
                               Wieś dziś (Łągiewniki Śląskie)
                               Kosztowy
                               Wilcza
                         - Tekst gwarowy 3 (Łągiewniki Śląskie)
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                               Tekst 5
                               Tekst 6
                               Tekst 7
                               Tekst 8
                               Tekst 9
                         - Tekst gwarowy 4 (Łągiewniki Śląskie)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
                 Śląsk południowy
                         - Gwara regionu (Śląsk południowy)
                         - Kultura ludowa (wersja rozszerzona)
                         - Geografia regionu
                         - Historia regionu
                               Dzieje wsi - Koniaków
                               Istebna
                         - Region dziś
                               Wieś dziś (Koniaków)
                               Istebna
                         - Gwara regionu (wersja podstawowa)
                               Tekst gwarowy (Koniaków)
                               Tekst gwarowy (Koniaków)
                               Tekst gwarowy (Koniaków)
                               Tekst 1
                               Tekst 2
                               Tekst 3
                               Tekst 4
                         - Kultura ludowa (wersja podstawowa)
                         - Literatura
                         - Słowniki gwarowe
          Nowe dialekty mieszane
          rrrr
     Kaszubszczyzna
     Kultura ludowa
     Autorzy
     Mapa serwisu
     Literatura
 
 
 
 

 

 

ISBN: 978-83-62844-10-4 © by Authors. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny: „Dziedzictwo kulturowe / Kultura ludowa”). Wykonanie: ITKS